Сесията за прием приключи

Разглеждането на кандидатурите ще бъде в два етапа. След оценяването на портфолиата от ръководствата на секциите окончателното решение ще се вземе на събрание на УС на СБХ в края на месец май. Всеки кандидат ще бъде уведомен персонално по имейл за резултата. Следете сайта и нашата страница във фейсбук за новини.


+++

(Архивна информация)

Срок за прием на документите 31 март 2022

+++


Преди да въведете папката с файловете си, моля прочетете внимателно регламента:

Регламент


+++

Формуляр за участие


+++

Линк за качване на папката с материалите

ТУК

 
+++

Инструкции за качване на папката

  • В полето „Your name“ въведете име и фамилия на български и избраната от вас секция (пример: Иван-Петров-керамика).
  •  Препоръчително е да качвате една папка, архивирана в .ZIP файл, в която предварително сте подредили всички документи и визуални материали. Максимален размер на папката 50 Mb.
  •  Успешно качените файлове ще се маркират автоматично в зелено и надпис „uploaded“.
  •  Няма да получите автоматично обратен имейл, моля да ни пишете на адреса members@sbh.bg
    с потвърждение, че сте качили файловете.

 

В заглавието на имейла напишете име и фамилия и избраната от вас секция на български (пример: Иван-Петров-керамика). Ще ви отговорим с потвърждение в рамките на два работни дни.

 

+++

 

За въпроси и съдействие

свързани с кандидатстването и процедурата по приемане се обърнете към служителите на СБХ:

  • Наталия Желева
    02 946 30 29
  • Албена Спасова