На редовната сесия за прием / 2022 в Съюза на българските художници Управителният съвет на СБХ прие

96 художници, разпределени в 15 секции

Моля, преди да прочетете списъка на приетите членове, запознайте се с условията за окончателен прием.


Условия за окончателен прием

Новоприетите членове заплащат:

 • встъпителен членски внос
  70 лева, считано от 30 май до 30 юни 2022. След този срок ще бъде публикуван окончателният списък с новите редовни членове на СБХ
 • годишен членски внос за текущата 2022
  35 лева, платим до края на годината
 • освободени от такса
  Членовете пенсионери, мъже, родени преди 1 януари 1958, и жени, родени преди 1 януари 1961, са освободени от плащане съгласно чл. 46 ал. 3 от Устава на СБХ. Пенсионираните по болест трябва да представят актуално копие от експертното решение на ТЕЛК.

 
+++

Плащане на членския внос

Банков превод

Уникредит Булбанк
Клон „Паметник Васил Левски”, София, в полза на СБХ
IBAN BG 47 UNCR 7630 1078 5769 26

Задължително се вписват трите имена и основанието – сума за встъпителен членски внос и/или годишен членски внос за 2022.

+++

В сградата на СБХ

СБХ, ул. „Шипка“ 6
IV етаж (вдясно)
Отдел „Личен състав“
при Наталия Желева

+++


Пощенски запис

София 1504
ул. „Шипка“ 6
СБХ, за Наталия Желева Желева
За справки: Наталия Желева, 02 946 3029, 02 948 37 28

 

+++

Новоприетите членове по секции и по азбучен ред


Бижута  
     

 1. Лена Александрова Старибратова
 2. Пенко Даков Лисичков


  +++

Графичен дизайн

 1. Иван Пламенов Кашлаков
 2. Мила/Миланка Петкова Петкова
 3. Симеон Живков Желев
 4. Теодора Стефанова Стайкова
 5. Явор Спасов Грънчаров


+++

Графика и илюстрация

 1. Александра Христова Александрова
 2. Невена Стефанова Ненова
 3. Петър Владимиров Чиновски
 4. Росен Карамфилов Станоев


+++

Дизайн 

 1. Георги Валериев Стоилов
 2. Красимир Светославов Савчев
 3. Маргарита Николаева Маркова


+++

Дърворезба

 1. Христо Божидаров Кирилов


+++

Живопис

 1. Албена Илкова Петкова
 2. Александрина Цветанова Дакова
 3. Ангеларий Димитров
 4. Анна Методиева Александрова-Славкова
 5. Антония Стефанова Дуенде
 6. Борислава Димитрова Сотирова
 7. Бояна Трифонова Попова-Станчева
 8. Валентина Боянова Ничева (Вала)
 9. Васил Тодоров Василев (Vaso)
 10. Веселина Танева Тодорова
 11. Галина Цонева Александрова
 12. Гергана Темелачкова Паликарска
 13. Горан Христов Памуков
 14. Димитър Иванов Бочуков
 15. Димитър Иванов Панев
 16. Димитър Стефанов Стайков
 17. Елена Любомирова Калудова
 18. Карина Велианова Узунова
 19. Катя Колева Христова
 20. Клементина Манчева Манчева
 21. Костадин Божидаров Жиков
 22. Лора Тонева Тонева
 23. Люба Михайлова Захова
 24. Любима Ангелова Бърдарова
 25. Магдалена Янакиева Калиева
 26. Марта Симеонова Савова
 27. Мая Йорданова Бисеркова
 28. Минко Страхилов Йовчев  
 29. Мирослав Иванов Арабаджиев
 30. Петра Иванова Димитрова
 31. Руси Илчев Недялков
 32. Сандра Людмилова Блажева
 33. Северина Даниелова Стоянова
 34. Северина Кирилова Енева
 35. Стоян Илев Илев
 36. Харита Садики Асумани
 37. Цветелина Михайлова Стефанова-Гичева


+++

Карикатура

1. Милена Николаева Вълчанова

2. Росен Йорданов Йорданов

 

+++


Керамика

1. Алина Емилова Папазова

2. Венета Светлинова Иванова-Велева

3. Десислава Николаева Терзиева    

4. Иван Гогов Иванов    

5. Красимир Георгиев Иванов 

6. Мария Деянова Дянкова


+++


Комикс       

1.Станислав Цецков Андреев


+++


Критика

1. Александра Златанова Златанова

2. Владимир Димитров Димитров

3. Яна Янкова Братанова


+++

Монументални изкуства

1. Гергана Григорова Стоянова

2. Деница Йосифова Парикян-Сокерова

3. Иван Николаев Монев

4. Ивета Василенова Челебиева

5. Мария Ангелова Милова

+++

Секция 13

1. Анна Георгиева Бачева

2. Велизар Ангелов Димчев

3. Венцислава Христова Стоянова

4. Деян Антонов Боев

5. Ивайло Емил Саралийси

6. Йоана Емилова Ангелова

7. Нели Георгиева Гаврилова

8. Стоян Йоргов Йоргов 


+++

Скулптура

1. Агнеса Иванова Петрова

2. Асен Радков Арсенов

3. Боян Колев Пенчев 

4. Елена Людмилова Аначкова

5. Надежда Тодорова Антова

6. Никола Евгениев Цветанов

7. Рафаил Любомиров Георгиев

8. Христо Емилов Антонов


+++

Сценография

1. Илияна Савова Кънчева

2. Кети Младенова Маринова

3. Момчил Александров Алексиев

4. Петя Николаева Боюкова


+++

Текстил

1. Адела Росенова Горанова

2. Виляна Миланова Миланова

3. Дафна Петкова Стоилкова

4. Ина Валентинова Иванова

5. Лора Динева Динева

6. Ния Яворова Якимова

7. Силвана Тонева Илиева

 

+++

Архив на сесията за прием на нови членове в СБХ / 2022 (информация от всички етапи)

Сесията за прием приключи

Разглеждането на кандидатурите ще бъде в два етапа. След оценяването на портфолиата от ръководствата на секциите окончателното решение ще се вземе на събрание на УС на СБХ в края на месец май. Всеки кандидат ще бъде уведомен персонално по имейл за резултата. Следете сайта и нашата страница във фейсбук за новини.


+++

Срок за прием на документите 31 март 2022

+++


Преди да въведете папката с файловете си, моля прочетете внимателно регламента:

Регламент


+++

Формуляр за участие


+++

Линк за качване на папката с материалите

ТУК

 
+++

Инструкции за качване на папката

 • В полето „Your name“ въведете име и фамилия на български и избраната от вас секция (пример: Иван-Петров-керамика).
 •  Препоръчително е да качвате една папка, архивирана в .ZIP файл, в която предварително сте подредили всички документи и визуални материали. Максимален размер на папката 50 Mb.
 •  Успешно качените файлове ще се маркират автоматично в зелено и надпис „uploaded“.
 •  Няма да получите автоматично обратен имейл, моля да ни пишете на адреса members@sbh.bg
  с потвърждение, че сте качили файловете.

 

В заглавието на имейла напишете име и фамилия и избраната от вас секция на български (пример: Иван-Петров-керамика). Ще ви отговорим с потвърждение в рамките на два работни дни.

 

+++

 

За въпроси и съдействие

свързани с кандидатстването и процедурата по приемане се обърнете към служителите на СБХ:

 • Наталия Желева
  02 946 30 29
 • Албена Спасова