Любен Генов, председател на СБХ (редактор), Юлия Портарова (редактор), Мариела Янакиева (коректор), Елена Спасова (фотография), Виолета Апостолова (фотография)