Любен Генов, председател на СБХ (редактор), Юлия Портарова (редактор), Мариела Янакиева (коректури), Елена Спасова (фотография)