Антон Стайков (редактор), Юлия Портарова (редактор), Любен Генов (председател на СБХ), Свобода Цекова (дизайн), Мариела Янакиева (корекция), Елена Спасова (фотография)

В този екип редакционната колегия работи от брой 4 / 2016 година включително. 


Автори (по азбучен ред)

Ани Венкова, Антон Стайков, Анна Покровнишка, Аксиния Джурова, Албена Спасова, Борис Данаилов, Боряна Вълчанова, Виолета Василчина, Венера Константинова, Вергиния Захариева, Весела Ножарова, Галина Лардева, Даниела Чулова-Маркова, Диана Драганова-Щир, Дочка Кисьова, Илиян Урумов, Ирина Дакова, Йонко Бонов, Калин Николов, Лиляна Караджова, Любен Генов, Мариета Конова, Маргарита Доровска, Милена Блажиева, Надежда Джакова, Николай Маринов, Наташа Ноева, Пламена Димитрова-Рачева, Пламен В. Петров, Ружа Маринска, Румен Серафимов, Румена Калчева, Станислав Памукчиев, Стефания Янакиева, Стоян Дечев, Филип Зидаров, Чавдар Попов, Янко Джаров и др.