Бюлетин типове
image

Пленер Боженци / 2022

Пленер „Боженци“ е една от традиционните активности на екипа на Художествена галерия „Христо Цокев“. В нейното реализиране тази година участват редица институции, с чието партньорство пленерът е в значително разширен мащаб. Национален фонд „Култура“, Съюзът на българските художници, Община Габрово и МАИР Боженци подсигуриха разгръщането на дейности, които до момента не бяха обезпечени във формата.
image

Иво Бистрички: Трансфер / 7 извън трафика

Оригиналът е повод за създаване, преосмисляне в нов контекст, доразвиване на авторски интерпретации. Оригиналът е текстът, художественият образец, оригиналът е есенция от историята, времето, в което сме живели. Така всяко време създава нови образи, но като препратки на вечно вълнуващи и съзидателни теми. Като спирала, която описва нашето съществуване, но всеки път по нов начин.
image

Генади Гатев: Краят на мечтите / 7 извън трафика

Кураторският проект „Краят на мечтите“ е историческо пътешествие, или по-скоро изследване на усещанията, творческите възгледи и импулси на автори, отразяващи в творчеството си характера и устойчивостта на средата. В проекта се преплитат едновременно визуалното начало и текстът като опит да се намери отношението на автора към характеристиките на самото пространство.
image

Правдолюб Иванов: Нов пловдивски реализъм: / 7 извън трафика

Заглавието „Нов пловдивски реализъм“ е амбициозна претенция, спъната в локална топография. Самоиронията в него е опорната му точка, а самото то има за цел да служи като лост за повдигане на интереса на публиката на СБХ към една група млади творци.
image

Красимир Русев: In situ / 7 извън трафика

IN SITU – латински израз, който се превежда буквално „на място“ или „в позиция“. В широк смисъл може да означава и „локално“, за да се опише къде се случва събитието, и да се използва в много различни контексти. В археологията се изразява в консервиране на открита находка на нейното първоначално място.
image

Симеон Стоилов: Имплозия / 7 извън трафика

Истинската имплозия обикновено включва разлика между вътрешните и външните сили, която е толкова голяма, че цялата структура се срива сама в себе си. Ако обектът е бил твърдо тяло обаче, тогава имплозията обикновено го принуждава да заеме по-плътна форма, тоест да стане по-концентриран, компактен, компресиран, или да бъде преобразуван в нов материал, по-плътен от първоначалния.