Бюлетинът на СБХ е едно от малкото печатни периодични издания, в които се публикуват критически и информативни текстове за изложби и значими събития в областта на визуалните изкуства. Неговите рубрики съдържат индивидуални представяния на художници – съвременници и значими предшественици, актуални и полемични теми от областта на изкуството, теми от историята на изкуството и визуалното наследство, съдържа множество фотографии и репродукции.

Изданието допринася и за развитието на съвременната критика.

Бюлетинът на СБХ излиза от 1974 като ежемесечно издание и служи за вътрешноорганизационна информация. Излиза в 24 страници. След 1995 концепцията му се установява като постоянна.

В последните години изданието се развива с нови рубрики, привлича повече автори и постепенно увеличава обема си. От 2018 се отпечатва пълноцветно в 80 страници и утвърждава облика си на списание.

Автори в него са не само критици и изследователи на изкуството, но и художници, писатели и журналисти.

Е-бюлетин е нов етап в развитието на изданието. Той съдържа текстовете от основните рубрики в хартиения бюлетин от 2018 насам. Много от тях са допълнени със съдържание и галерии от снимки. Предстои постепенното добавяне на материали от архива на печатното издание.