Галерия (5)

В архива на СБХ се съхраняват данни за членовете на съюза, като първите данни са от 1950 година. През 1952 започва да се събира и оформя целенасочено архив на художниците. Първият завеждащ „Личен състав“ на СБХ е Иван Антонов, художник, член на СБХ. Той е назначен на 20.09.1952 и напуска през 1974. При него за първи път се въвежда попълването на личен формуляр лично от художниците. През 1974 на тази длъжност е назначена Елена Велчева, преди това завеждала „Личен състав“ в Художествената академия. Тя създава картотека на художниците, a през 1976 в архива започва работа и Наталия Желева, която заедно с Елена Велчева подреждат и допълват личните папки на художниците.

От тогава до днес Наталия е уредничката на нашия Архив и Личен състав.

В много папки (обикновено на по-възрастните и починалите членове на СБХ) има информация от студентските им години, както и справки и характеристики, писани по различни поводи, информация за получени творчески и правителствени награди. Във всяка папка има данни, подадени лично от авторите (биографии, каталози, снимков материал) и информация от различни печатни и електронни издания.

Архивът на СБХ с лични данни може да се ползва за научни и изследователски цели с предварителна молба, която се одобрява от ИБ на СБХ.


За контакт

Наталия Желева
02 / 94837 28