+++

Окончателен списък на новоприетите членове

1. Александър Любомиров СИМОВ – карикатура
2. Александър Димитров ХРИСТОВ – графика и илюстрация
3. Ангелика Иванова РАДЕВА – живопис
4. Антон Петров ТЕРЗИЕВ – живопис
5. Асен Миланов МИЛАНОВ – графика и илюстрация
6. Богдан Милков ДЮЛГЕРОВ – живопис
7. Борис Стефанов ДАЛЧЕВ – сценография
8. Борислав Стоянов СТОЯНОВ – керамика
9. Бурчин БАШАР – живопис
10. Велина Пламенова ГРЕБЕНСКА – живопис
11. Величко Димитров ТОДОРОВ – живопис
12. Веселин Василев СТОЯНОВ /Толби – керамика
13. Виктор Петков ПЕТКОВ – графичен дизайн
14. Владислав Емилов ИЛИЕВ /Vladzen – сценография
15. Генчо Маринов МИНЧЕВ – живопис
16. Даниела Володиева СТОЯНОВА – графика и илюстрация
17. Деница Бойчева БОЕВА-БАЛАБАНСКА – текстил
18. Деница Миткова МИЛУШЕВА – секция 13
19. Десислава Кирилова де БЕНЕДИКТИС /Даян Грант – керамика
20. Десислава Атанасова ДИМОВА – секция 13
21. Десислава Красимирова ЛАТИНОВА – дърворезба
22. Деян Димитров ПЕТРОВ – секция 13
23. Диана Емилова ПАПАЗОВА – живопис
24. Димитър Георгиев АПОСТОЛОВ – графика и илюстрация
25. Елена Цонкова ЦОНКОВА – сценография
26. Елена Иванова ШОПОВА – сценография
27. Ема Емилова ЙОРДАНОВА – живопис
28. Емилия Върбанова ПЕНЕВА-Цонева – текстил
29. Ефросина Здравкова СТОЙЧЕВА – секция 13
30. Женя Каменова КАЛЕВА – секция 13
31. Здравко Русев ИВАНОВ – живопис
32. Златин Ивайлов ОРЛОВ – скулптура
33. Златка Георгиева ВАЧЕВА – сценография
34. Иван Георгиев ПАЗЛАМАЧЕВ – живопис
35. Иван Георгиев УЗУНОВ – графика и илюстрация
36. Иван Николов ЧАКЪРОВ – живопис
37. Ивелина Колева ИВАНОВА – секция 13
38. Иво Емилов ИЛИЕВ – бижута
39. Ивон Стефанова КЮЧУКОВА /Ив Он Кю – графика и илюстрация
40. Илия ВАНЕВ Илиев – скулптура
41. Ирена Димитрова – ДИМИТРОВА – критика
42. Ирина Гърдева ГЪРДЕВА – живопис
43. Карина Илиева ПОПОВА – секция 13
44. Кристиян Красимиров БАЛАБАНСКИ – дърворезба
45. Лора Тодорова СТОИМЕНОВА /Лора Пимио – графика и илюстрация
46. Любомир Николов ВОЛОКИН – живопис
47. Любомир Димчев СТОЙКОВ – критика
48. Мариана Дучева Тенева-ЯНКОВА – графика и илюстрация
49. Мая Божидарова МЕЧЕВА-Пурнарова – живопис
50. Мила Димитрова ВОДЕНИЧАРОВА-Крачунова – керамика
51. Милан Стефанов СТЕФАНОВ – скулптура
52. Милена Светланова КАЗАКОВА – живопис
53. Мира Валериева ГЕНОВА – скулптура
54. Мирела Бонева СЪБЕВА – монументални изкуства
55. Михаела Веселинова ДОБРЕВА – сценография
56. Никола Цветанов КОСТОВ – секция 13
57. Николай Славов ФИТКОВ /Nike – карикатура
58. Николинка Василева КЛИМУКОВА /Никол Клим – критика
59. Осман Мехмедов ЮСЕИНОВ – живопис
60. Панайот Минчев ПАНАЙОТОВ – живопис
61. Петко Георгиев КАРАКОЛЕВ – скулптура
62. Петър Велинов ВЕЛИНОВ – бижута
63. Пламен Антонов ПРОДАНОВ – живопис
64. Радослав Методиев ГЕОРГИЕВ /Радо Галаганов – графика и илюстрация
65. Радослава Манова МАНОВА /Раде – живопис
66. Росица Петрова РАЛЕВА – графичен дизайн
67. Румяна Добрева Тодорова-ЙОНЕВА – критика
68. Сандра Руменова СТОЙЧЕВА – скулптура
69. Светослава Светославова АТАНАСОВА /Света – скулптура
70. Симеон Райчев МЛАДЕНОВ – графика и илюстрация
71. Симеон Владимиров ШОМОВ – бижута
72. Симона Станиславова ЙОРДАНОВА – монументални изкуства
73. Станислав Гешев СТАНЧЕВ /Бебето – живопис
74. Таня Костова СТОЯНОВА – керамика
75. Теодора Великова ТОДОРОВА – дизайн
76. Тома Иванов НЕНОВ – скулптура
77. Христина Недялкова БОБОКОВА – критика
78. Цветина Сергеева ГЕНЕВА – дърворезба
79. Яне Атанасов ГАДЖЕВ – секция 13

+++

На заседание, състояло се на 25 април 2024, Управителният съвет на СБХ одобри за приемане кандидатите, посочени по-долу.

Един месец след оповестяване на списъка с одобрените за приемане кандидати се обявяват окончателно приетите членове на СБХ, на които се издават членски карти.
Определеният от УС на СБХ встъпителен членски внос за сесия 2024 е в размер на два членски вноса към момента на приема.


+++

Условия за окончателен прием

Новоприетите членове заплащат:

 • встъпителен членски внос – важи за всички одобрени кандидати
  100 лева, считано от 7 май до 7 юни 2024. След този срок ще бъде публикуван окончателният списък с новите редовни членове на СБХ
 • годишен членски внос за текущата 2024
  50 лева, платим до края на годината
 • освободени от такса
  Членовете пенсионери, мъже, родени преди 1 май 1960, и жени, родени преди 1 октомври 1962, са освободени от плащане съгласно чл. 46 ал. 3 от Устава на СБХ. Пенсионираните по болест трябва да представят актуално копие от експертното решение на ТЕЛК

Плащане на членския внос

 • Банков превод
  Уникредит Булбанк
  Клон „Паметник Васил Левски”, София, в полза на СБХ
  IBAN BG 47 UNCR 7630 1078 5769 26
  Задължително се вписват трите имена и основанието – сума за встъпителен членски внос и/или годишен членски внос за 2024.
 • В сградата на СБХ
  СБХ, ул. „Шипка“ 6
  IV етаж (вдясно)
  Отдел „Личен състав“
  при Наталия Желева
 • или чрез пощенски запис на адрес:
  София 1504, ул. Шипка № 6, СБХ
  За Наталия Желева Желева
  Краен срок за получаване обратно на документите и творбите на всички участници в сесията е 23 май 2024.

+++

Списък на одобрените за приемане кандидати

Бижута

1. Иво Емилов Илиев, София
2. Петър Велинов Велинов, Варна
3. Симеон Владимиров Шомов, София

+++

Графика и илюстрация

1. Александър Димитров Христов, Търговище
2. Асен Миланов Миланов, София
3. Даниела Володиева Стоянова, Пловдив
4. Димитър Георгиев Апостолов, Пловдив
5. Иван Георгиев Узунов, Пловдив
6. Ивон Стефанова Кючукова, София
7. Лора Стоименова (Пими)/, София
8. Мариана Янкова, Сливен
9. Радослав Методиев Георгиев, Варна
10. Симеон Райков Младенов, София

+++

Графичен дизайн

1. Виктор Петков Петков, Варна
2. Росица Петрова Ралева, София

+++

Дизайн

1. Теодора Великова Тодорова, София

+++

Дърворезба

1. Десислава Красимирава Латинова, София
2. Кристиян Красимиров Балабански, Благоевград
3. Цветина Сергеева Генева, Свищов

+++

Живопис

1. Ангелика Иванова Радева, София
2. Антон Петров Терзиев, София
3. Богдан Милков Дюлгеров, Сливен
4. Бурчин Башар, Истанбул
5. Велина Пламенова Гребенска, Варна
6. Величко Димитров Тодоров, Пловдив
7. Генчо Минчев, Казанлък
8. Диана Емилова Папазова, Пловдив
9. Ема Емилова Йорданова, София
10. Здравко Русев Иванов, София
11. Иван Георгиев Пазламачев
12. Иван Николов Чакъров, Пловдив
13. Ирина Гърдева Гърдева, Пловдив
14. Любомир Николов, Димитровград /Сърбия/
15. Мая Божидарова Мечева, Кърджали
16. Милена Светланова Казакова, Бургас
17. Осман Мехмедов Юсеинов, Пловдив
18. Панайот Минчев Панайотов, Пловдив
19. Пламен Антонов Проданов, Търговище
20. Радослава Манова Манова, Перник
21. Станислав Гешев Станчев, Смолян

+++

Карикатура

1. Александър Любомир Симов, Русе
2. Луиза Лайд Хамел, София
3. Николай Фитков / Nike, Казанлък

+++


Керамика

1. Борислав Стоянов Стоянов, София
2. Веселин Василев Стоянов, София
3. Десислава Кирилова де Бенедиктис /Даян Грант, Благоевград
4. Мила Димитрова Воденичарова-Крачунова, Троян
5. Таня Костова Стоянова, Бургас

+++


Критика

1. Ирена Димитрова, Варна
2. Любомир Димчев Стойков, София
3. Николина Василева Климукова / Ники Клим, София
4. Румяна Добрева Тодорова – Йонева, София
5. Христина Недялкова Бобокова, София

+++

Монументални изкуства

1. Мирела Бонева Събева, София
2. Симона Станиславова Йорданова, Силистра

+++

Скулптура

1. Златин Ивайлов Орлов, София
2. Илия Ванев Илиев, София
3. Милан Стефанов Стефанов, София
4. Мира Валериева Генова, София
5. Петко Георгиев Караколев, Пловдив
6. Сандра Руменова Стойчева, София
7. Светослава Атанасова, София
8. Тома Иванов Ненов, Пловдив

+++

Сценография

1. Борис Стефанов Далчев, София
2. Владислав Емилов Илиев, София
3. Елена Цонкова Цонкова, София
4. Елена Шопова, София
5. Златка Георгиева Вачева, София
6. Михаела Веселинова Добрева, София

+++

Текстил

1. Деница Бойчева Боева – Балабанска
2. Емилия Върбанова Пенева – Цонева

+++

Секция 13

1. Деница Миткова Милушева, Велико Търново
2. Десислава Димова, София
3. Деян Димитров Петров, София
4. Ефросина Здравкова Стойчева, София
5. Женя Каменова Калева, Шумен
6. Ивелина Колева Иванова, София
7. Карина Илиева Попова, София
8. Никола Костов, София
9. Яне Атанасов Гаджев, София

+++

На основание чл. 10 от Устава и съгласно приет регламент Съюзът на българските художници обявява сесия за приемане на нови членове на СБХ.

За кандидатстването е необходимо да се представят:

 

І. Документи

 • Заявление: Кандидатът изрично отбелязва, че е запознат с Устава на СБХ, приема разпоредбите му и ще изпълнява регламентираните в него задължения.
 • Заявлението може да бъде изтеглено

тук

 • С устава на СБХ може да се запознаете

тук

 • Подробна творческа биография.
 • Материали, представящи творческата дейност на кандидата – портфолио (до 20 страници) с фотоси или принтове на творби с максимален размер А4, придружени от пълно описание на творбите – заглавие, размери, техника, година на създаване. Могат да се представят допълнително и каталози, дипляни и други подобни материали.
 • Творческата биография и материалите се предават на хартиен и на електронен носител в един екземпляр.

+++

 

ІІ. Творби

Кандидатите представят:

 • До три творби в оригинал (за живопис, скулптура, керамика, текстил, дърворезба, Секция 13);
 • До пет творби в оригинал (за графика и бижута);
 • Списък и копия на публикациите (за кандидатите за секция „Критика“);
 • До пет творби или табла с репродукции с размер до 70/100 см (за рекламен и графичен дизайн, дизайн, стенопис, сценография, реставрация, комикс, карикатура, монументална скулптура, секция 13);
 • Подходящ електронен носител (за авторите, които работят с видеоарт).
 • Творбите не могат да бъдат учебни или дипломни работи.
  „Не може да бъде прието за член на СБХ лице, което към момента на кандидатстването си е учащ или студент – бакалавърска или магистърска степен по специалности, свързани с визуалните изкуства“. (чл.9, ал.2 от Устава на СБХ).
 • Съгласно чл.10 (1) от Устава на СБХ: „Членството се придобива с решение на Управителния съвет по предложение на секциите, взето с обикновено мнозинство, и след плащане на встъпителния членски внос в срок от един месец след оповестяване решението на УС“.
 • УС на СБХ обсъжда и утвърждава персонално представените кандидатури.
  След заседанието на УС на СБХ се оповестява списък с одобрените за приемане кандидати.
 • Един месец след оповестяване на списъка с одобрените за приемане кандидати се обявяват окончателно приетите членове на СБХ, на които се издават членски карти.
  Определеният от УС на СБХ встъпителен членски внос за сесия 2024 е в размер на два членски вноса към момента на приема.

+++

 

ІІІ. График

 • От 2 до 5 април 2024 – приемане на документи и творби.
 • Документите се приемат в административните помещения на ІV етаж в сградата на Съюза на българските художници с адрес гр. София 1504, ул. „Шипка“ №6.
 • Имейл адрес за получаване на документи и въпроси: new_members@sbh.bg
 • Краен срок за получаване обратно на документите и творбите на всички участници в сесията е 17 май 2024.
 • За участие в сесията за приемане на нови членове на СБХ кандидатите заплащат такса от 10 лева при подаване на документите.

   Таксата може да платите и чрез банков превод на адрес:
    До Уникредит Булбанк
    Клон „Паметник Васил Левски“, София
    в полза на СБХ
    IBAN BG 47 UNCR 7630 1078 5769 26
    при банка Уникредит Булбанк
    Задължително се вписват трите имена и основанието – такса кандидатстване

 

+++

 

За информация

относно условията за кандидатстване и процедурата по приемане се обръщайте към координатор секции Албена Спасова – телефон 02 846 72 48 или Марта Игнатова – телефон 02 846 71 13, или следете новините в сайта на СБХ: www.sbh.bg.