За колекцията

Колекцията от изобразително изкуство на Съюза на българските художници съдържа стотици творби, събирани в периода от откриването на галерията „Шипка“ 6 през 1972 година до днес. В цялото богатство и многообразие на тази художествена сбирка доминират живописта и графиката, но в депото на галерията се съхраняват и десетки скулптурни произведения, разнообразни експонати от различните видове приложно-декоративни изкуства, илюстрация, плакат и други.

Попълването на колекцията през годините се осъществява на основата на Правилника за провеждане на индивидуални, колективни, международни и други изложби в изложбените пространства на СБХ; на Правилника за работа на графичните бази на СБХ; на Регламента  за провеждане на конкурс между членовете на СБХ за творчески престой в ателиетата на Сите де-з-ар, Париж; на лични дарения.

С отделни части от своята колекция, многократно и по различни поводи, СБХ периодично организира тематични, пътуващи, представителни и международни изложби. Конкретни произведения от фонда често се предоставят безвъзмездно за участие в редица значими събития и кураторски проекти на други галерии в страната и чужбина. Нееднократно творби от художествената сбирка на СБХ са включвани и в отбрани експозиции, предоставяни под наем за срочно експониране в обществените интериори на множество институции и учреждения. Творбите от нашата колекция представляват интерес както за изследователи на изкуството, така и за колекционери.

През 2021 започнахме процес на дигитализация на нашия творчески фонд. Ще продължим с тази работа, защото вярваме, че е приносна не само за нашата гилдия, но и за обществото ни. Можете да разгледате част от творбите в категориите живопис, графика, скулптура, керамика и илюстрация.