Информация

И

Фестивалът се провежда с прекъсване от 2010 г. под името Фестивал на съвременната керамика. От 2018 фестивалът се преименува на Фестивал на съвременната българска керамика, запазвайки съвременните посоки на развитието си. И в изданието от 2021 продължава започналата преди тенденция към развитието на фестивала като международен. Заедно с българските керамици в изложбата през 2021 участват керамици от Румъния, Италия и Белгия.

Във фестивала се отделя специално внимание на двама автори: Георги Бакърджиев (1899 – 1972) и Момчил Цветков (р. 1961). Бакърджиев е една от знаковите фигури в българската керамика, работил във Франция през 20-те и 30-те години на ХХ век и в България от края на 30-те години. Момчил Цветков е представител на по-младите поколения керамици, изявяващ се от края на 70-те години насам.