Информация

И

Международното триенале на графиката – София е форум, представящ актуалните тенденции и постижения в съвременната графика. Проява с 29-годишна история, Триеналето е сред значимите международни платформи в областта на визуалните изкуства, благодарение на което в България са показани хиляди графични произведения на автори от над 40 държави от целия свят.

+++

Етап II. Селекция за изложба

Избрани български автори

Ана Пирева
Strich, stone print, 122 x 86, 2023
Walking on the stone, 122 x 86, 2023
Анна Цоловска
Archetypes – Venus, CGD, 100 x 80, 2023
Archetypes – Angel, CGD, 100 x 80, 2023
Archetypes – Orpheus, CGD, 100 x 80, 2023
Бранко Николов
Следа I, digital print, 79 x 118
Следа II, digital print, 79 x 118
Следа III, digital print, 79 x 118
Буян Филчев
Път – 1, CGD, 100 x 70, 2021
Път – 1, CGD, 100 x 70, 2021
Път – 1, CGD, 100 x 70, 2021
Валентин Иванов
Fee Lings, linogravure, 2023
Thongnts, linogravure, 2023
Ваня Вълкова
Robo – Human – Validation, CGD, 50 x 100, 2022/23
Animal - Robo – Human – Validation, CGD, 50 x 100, 2022/23
Robo – Human – CGD, 50 x 100, 2022/ 23
Васил Колев
Крадец на гласове – Портрет на един приятел, инталио, 100 х 70, 2021
Крадец на гласове – Портрет на един приятел, инталио, 100 х 70, 2021
Крадец на гласове – Портрет на един приятел, инталио, 100 х 70, 2021
Венцислава Стоянова
Ariadne`s Lace 1, CGD, 100 x 70, 2023
Ariadne`s Lace 2, CGD, 100 x 70, 2023
Ariadne`s Lace 3, CGD, 100 x 70, 2023
Вероника Янкова
Migrena I, литография, 100 х 70, 2023
Migrena II, литография, 100 х 70, 2023
Веселин Дамянов – Вес
Person I, CGD + C8, 90 x 60, 2023
Person II, CGD + C8, 90 x 60, 2023
Виолета Апостолова
За тях, L4, 2023
За бягството, L4, 2023
За сънищата, L4, 2023
Георги Ашиков
Тя ми разказа, CGD, 2023
Преди залез, CGD, 2023
Даниела Стоянова
Прегръдката, Х6, 50 х 34, 2023
Копнеж I, Х6, 50 х 34, 2023
Деница Янева
Ферментация I, литография, 87 х 60, 2022
Ферментация II, литография, 87 х 60, 2022
Десислава Унгер
You can always be there I, woodcut, 87x120, 2022
You can always be there II, woodcut, 87x120, 2022
Димитър Кулев
Интериор, смесена техника, 50 х 69, 2023
Натюрморт I, смесена техника, 49 х 64, 2023
Натюрморт II, смесена техника, 49 х 64, 2023
Димо Колибаров
Цикъл „Суета“, офорт, акватинта, висок печат, 50 х 70, 2023
Цикъл „Суета“ – Пътуване, офорт, акватинта, висок печат, 50 х 70, 2023
Евгений Пантев
Реликви XI, суха игла, 46 х 32, 2020
Елена Савова
Бъдеще, офорт, акватинта, 2023
В отчаяние, офорт, аквотента, 2023
Елена Янкова
Генезис 01, X3, 120 x 80, 2023
Генезис 02, X3, 120 x 80, 2023
Генезис 03, X3, 120 x 80, 2023
Емануела Ковач
Граница I, сух игла, 50 х 100, 2023
Граница II, сух игла, 50 х 100, 2023
Зоран Мише
Needle in a Haystack – a Body, dry point, 135 x 285, 2022
Зорница Йовева
Reflections 1, C3, C5, C6, 50 x 70, 2020
Reflections 3, C3, C5, C6, 50 x 70, 2020
Ива Данкова
Communication, C3, C5, 2023
Иван Нинов
Пространство, суха игла, 57 х 73, 2023
Ритъм, суха игла, 59 х 71,2023
Въображаем пейзаж, суха игла, 43 х 61, 2023
Ивон Кючукова
Август, линогравюра, 84 х 70, 2020
Ирина Славова
State of mind, офорт, акватинта, 2922
Калина Миланова
Stone man, CGD, 30 x 40,1, 2020
Красимира Дренска
Flower of Life 1, CGD, 2023
Flower of Life 2, CGD, 2023
Flower of Life 3, CGD, 2023
Лиляна Дворянова
Стая 1, CGD, 120 х 60, 2023
Стая 2, CGD, 120 х 60, 2023
Стая 3, CGD, 88 х 60, 2023
Людмил Георгиев
Моите градини I, гравюра върху PVC, дълбок и висок печат, 2023
Моите градини II, гравюра върху PVC, дълбок и висок печат, 2023
Моите градини III, гравюра върху PVC, дълбок и висок печат, 2023
Маня Вапцарова
Elysium Resilience, CAD, 50 x 134, 2023
Elysium Locus Amoenus, CAD, 50 x 134, 2023
Elysium Precipitate Dew, CAD, 50 x 134, 2023
Мария Духтева
Вибрации II, смесена техника, 50 х 70, 2021
Вибрации III, смесена техника, 50 х 70, 2021
Три луни III, смесена техника, 50 х 70, 2021
Никол Нешева
В мен I, офорт, акватинта, суха игла, 2022
В мен III, офорт, акватинта, суха игла, 2022
Онник Каранфилян
Ред и Хаос, IV, смесена техника, 70 х 100, 2022
Ред и Хаос, V, смесена техника, 70 х 100, 2022
Ред и Хаос, VI, смесена техника, 70 х 100, 2022
Петър Лазаров
Rough Cut I, дърворез, 126 х 60, 2023
Rough Cut II, дърворез, 126 х 60, 2023
Пламен Легкоступ
Circle, algraphy, 53 x 75, 2023
Everything Flows, algraphy, 51 x 76, 2023
Parable of the Fishes, algraphy, 79 x 59, 2023
Розина Макавеева
Осъзнати сънища на дъжда/ Lucid dreams of the rain, дигитален печат, 105 х 70, 2023
Росен Станоев, Виктор Кортес
Still life with user Itrus? смесена техника, 50 х 106, 2023
Румяна Карастамова
Бетонни цветя – зима, дигитален печат, 70 х 100, 2021
Севдалина Проданова
Noah`s air – The Nephili… 1, CGD, 60 x 110, 2023
Noah`s air – The Nephili… 2, CGD, 60 x 110, 2023
Noah`s air – The Nephili… 3, CGD, 60 x 110, 2023
Снежина Бисерова
Dehumanized Space I, CGD, 58 x 100, 2020
Dehumanized Space II, CGD, 58 x 100, 2021
Dehumanized Space III, CGD, 58 x 100, 2023
Стойко Сакалиев
Вероятност - Задвижване, CGD, 82 x 64, 2021
В черен квадрат, CGD, 62 x 62, 2021
Проекции, CGD, 62 x 62, 2023
Христо Георгиев
Дядовата ръкавичка, X3, 120 х 80, 2023
Христофор Кръстев
Жертвоприношение 1, CGD, 92,5 x 60, 2023
Жертвоприношение 2, CGD, 92,5 x 60, 2023
Жертвоприношение 3, CGD, 92,5 x 60, 2023
Цвета Петрова
Pax vobiscum I, CGD, 100 x 70, 2023
Pax vobiscum II, CGD, 100 x 70, 2023
Pax vobiscum III, CGD, 100 x 70, 2023
Цветан Стоилков
Три години 2, офорт, акватинта, 65 х 50, 2023
Три години 4, офорт, акватинта, 65 х 50, 2023
Три години 5, офорт, акватинта, 65 х 50, 2023
Явор Спасов
Integration in Algorithms XIX, CGD, 90 x 60, 2023
Integration in Algorithms XXI, CGD, 90 x 60, 2023

+++

Избрани чуждестранни автори

+++

Важно

Международното триенале на графиката – София уведомява всички автори, чиито произведения все още са в процес на митническа обработка, че прави всичко необходимо за тяхното освобождаване, но сроковете не зависят от нас.
След повторно заседание на селекционното жури ще бъде взето решение кои от тях ще бъдат включени в колекцията на 9-ото триенале, публикувани в каталога и съответно показани пред публиката.
Имаме грижата да ви информираме допълнително.