Галерия (5)

СБХ разполага със специализирана библиотека в областта на изящните и приложните изкуства, изкуствознанието (история, теория и критика на изкуството), художественото творчество и др.  Богатият й книжен фонд се състои от енциклопедии, справочници, монографии върху творци и произведения, периодика, биографични произведения за прочути творци и т.н. Библиотеката съхранява богат микрофилмов архив за изложбите на СБХ (фототека) за периода 1965–2004 година.

В книжния фонд на библиотеката са регистрирани над 15 000 заглавия, а попълването му понастоящем се осъществява преимуществено по пътя на дарения от частни лица и институции.  

Право на достъп до библиотеката имат членовете на СБХ, като тенденцията е използването да бъде разширено и обхване докторанти и студенти, обучаващи се в сферата на изкуството. Условие за използване е попълването на заявление (по образец), като всяка предварително подадена заявка на електронния адрес на библиотеката 

library@sbh.bg

би благоприятствала по-бързото изпълнение и предоставяне на търсената литература.


+++


Работно време за читатели

Библиотека и фототека 
София, ул. „Шипка“ 6, 2 етаж

понеделник – петък 
9:00 – 13:00 часа


почивни дни – събота и неделя