Сградата на улица „Шипка“ 6 в София е домът на СБХ от 1972 до днес. Освен администрацията, тук се намират и основните ни изложбени зали, които са разположени на 1 и 2 етаж. След осъществения през 2019 година основен ремонт на 1 етаж са обособени четири зали, които са свързани помежду си, но могат да бъдат и сепарирани. Общата им площ е 1235 кв.м

  • зала   (800 кв.м)
  • зала 1B  (160 кв.м)
  • зала 1C  (120 кв.м)
  • пространството А0  (24 кв.м)

Шипка 6, 1 етаж  / Общ план на етажа и залите 1A, 1B, 1C, A0+++

 
Залите на 1 етаж / локация и възможни комбинации при по-мащабни проекти и групови изложби