Съюз на българските художници (СБХ) е творческо сдружение с идеална цел на професионални художници и изкуствоведи


Адрес на управление

София 1504, ул. „Шипка“ 6


Точната локация

тук


+++


Ръководни органи на СБХ

 • Общо събрание (ОС)
 • Управителен съвет (УС)
 • Изпълнително бюро (ИБ)
 • Председател


Висш орган е общото събрание, което се свиква от Управителния съвет.

+++

Изпълнително бюро (ИБ на УС) на СБХ

Любен Генов, председател; Ивайло Дженев, заместник-председател; Долорес Дилова; Богомил Живков.

+++


Председател на СБХ

Любен Генов

+++

Членове на управителния съвет

Любен Генов, Ивайло Дженев, Антон Стайков, Станислав Памукчиев, Олимпия Даниел, Долорес Дилова, Цвятко Остоич, Елена Панайотова, Деля Чаушева, Момчил Мирчев, Цветослав Христов –Цупи, Богомил Живков, Тоня Горанова, Слав Недев, Пламен В. Петров, Радослав Симеонов, Евгени Недев.

+++

Членове на контролната комисия

Никола Енев, Вихра Огнянова, Стоил Мирчев, Аделина Филева, Райнис Гелов.

+++

Банкова сметка

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Клон „Паметник Васил Левски“, София
в полза на СБХ
IBAN BG 47 UNCR 7630 1078 5769 26

Задължително се вписват трите имена и основанието (например сума за членски внос за съответната година).

+++

Членски състав

Понастоящем в съюза членуват над 3000 художници и критици от всички творчески генерации. Членството е индивидуално и е структурирано в 17 секции.

+++

Секции

Живопис, Графика и илюстрация, Скулптура, Критика, Карикатура, Рекламен дизайн, Сценография, Реставрация, Монументални изкуства, Дизайн, Керамика, Графичен дизайн, Секция 13 – неконвенционални форми, Дърворезба, Бижута, Текстил, Комикс.

Повече можете да видите

тук


+++

Представителства 

В страната са създадени представителства на СБХ, които обединяват членовете и по териториален принцип. В своята дейност СБХ подпомага реализацията на творческите проекти на своите членове; осигурява им информация за значими събития и форуми от национален и международен характер; съдейства за осъществяване на творчески контакти.

Повече в категория „Представителства“

тук

+++

Социална дейност

Всеки художник, член на Съюза, може да се ползва от социалните програми и възможностите за защита на професионалните интереси и авторски права, възможност за участие в различни конкурси, симпозиуми, пленери.

Повече информация и контакти

тук


+++

Изложбени зали на СБХ 

 • Шипка 6
  залите 1A, 1B, 1C, A0
  ул. „Шипка“ 6, София

Подробна информация в снимки и планове

тук • зала „Райко Алексиев“
  ул. „Раковски“ 125, София

Подробна информация в снимки и планове

тук

Изложбената политика е отворена за идеи и проекти от различен характер. В салоните на СБХ се провеждат разнообразни изложби – самостоятелни, колективни, ретроспективни, мемориални, гостуващи, а също и авторитетни международни прояви. Можете да разгледате подробната информация за нашите зали и да изпратите запитване.


+++


СБХ е колективен член в следните международни организации

 • International Association of Art към UNESCO (IAA/AIAP)
 • International Council of Design (ICO-D, преди ICOGRADA)
 • International Association of Art Critics (AICA)

Подробна информация в снимки и планове

тук


+++


Експертен съвет към СБХ


Експертният съвет е структура на СБХ, която от създаването си през 1992 предоставя експертни становища, изготвя сертификати за автентичността, състоянието и качествата на художествени произведения, дава консултации, експертно мнение и оценки по въпросите на визуалните изкуства, дизайна, реставрацията и синтезните форми при поискване от държавни институции, неправителствени организации, фирми, учреждения, органите на съда и следствието, частни лица и т.н.
Експертната дейност на ЕС се заплаща от поръчителите на изследването.

За повече информация и контакт

тук