За колекцията

През 1984 година Славка Денева прави едно от най-големите дарения в историята на българската художествена култура. Тя завещава на СБХ апартамента си на улица Шипка 18 заедно със всичките мебели, вещи, фотографии и библиотека. Заедно с това дарението съдържа огромна колекция от живописни творби, графики, рисунки, колажи - нейни и на прочутия български художник Борис Денев. Трудно е да се представи на едно място цялата колекция, тя все още не е още изучена, реставрирана и социализирана изцяло. Тук показваме една част от творбите на Борис и Славка Деневи - баща и дъщеря художници с огромен принос в българската култура.