Контакт

Марта Игнатова


+++

Заявки за изложба в конкретна зала

Можете да разгледате залите на СБХ и да изпратите запитване за конкретно пространство. Ще открието подробна информация в планове и снимки за залите ни на улица „Шипка“ 6

тук


... А за зала „Райко Алексиев“

тук