Една от основните дейности на Съюза на българските художници е социалната дейност. СБХ провежда последователна политика за осигуряване на условия за творческа работа на своите членове и средства за подпомагане на художници в затруднено положение. Ежегодно на между 50 и 60 колеги  поради сериозни материални и здравословни проблеми се предоставят годишни и еднократни финансови помощи, изплащат се средства за закупуване на лекарства. СБХ поддържа творчески и почивни бази в Созопол, Балчик, село Боженци, Велико Търново, с.Шкорпиловци, Вършец, Графична база – София, Долна баня за творческа работа, провеждане на творчески резиденции, пленери, симпозиуми и т.н., за почивка и отдих на членовете на Съюза и техните семейства.

Социалната дейност се ръководи от комисия, избрана от Управителния съвет на СБХ, в състав: Богомил Живков – председател и членове: Буян Филчев, Венера Константинова и Елена Панайотова.

+++

За контакт

Мариела Янакиева
+02 846 73 53