Информация

И

Национална изложба на българския комикс се провежда за втори път в залите на Шипка 6 през 2017. Представени са постиженията на комикс художниците в период от четири години и са раздадени няколко награди за постижения в резлизацията и популяризирането на нови български комикси.