Информация

И

Национална изложба на българския комикс се провежда за трети път в залите на Шипка 6 през 2022. Представени са постиженията на комикс художниците в период от пет години и са раздадени три награди за постижения в реализацията и популяризирането на нови български комикси.