Галерия-книжарница София прес се намира на ул. „Славянска“ 29. Тя изпълнява ролята на културен център на Агенция София прес. Агенцията обединява творческите съюзи на художниците, писателите и журналистите. В галерията се провеждат както изложби от плана на СБХ, така и гостуващи международни изложби, представят се автори и нови книги. 




Галерия-книжарница София прес 
/ план на залата



+++


Галерия-книжарница София прес 
/ разположение на книжарницата и залата