За колекцията

Колекцията от постери на Стоян Дуков постъпва в хранилищата на СБХ като дарение от дъщерята на художника, заедно с част от библиотеката му със специализирана литература, посветена на карикатурата, графичния дизайн и изкуството на плаката. Характерният му и неподражем стил прави автора един от най-важните представители на поколението графици, карикатуристи и аниматори, активни в десетилетията между 1960 до началото на XXI век. Концентрирани по този начин, постерите могат да бъдат обект на изследвания, референции за критици и поглед към развитиетo на стиловете в графиката, плаката и карикатурата от средата до края на XX век.