Новини

 • image

  Едногодишен грант / 2022

  „Традиции в развитие“ включва  акцентни събития от изложбената програма на СБХ за 2023 и обогатява  дигиталното съдържание на платформата sbh.bg. Проектът осмисля  и внася конкретни измерения в стратегията  за развитие и модернизиране на организацията

 • image

  Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации / 2022

  „Споделени културни пространства“  е проект, фокусиран  върху  комплексния характер на изложбената дейност на  СБХ, представяйки широк спектър от визуални форми. Проектът изразява стремежа на СБХ да намери адекватни и иновативни подходи...

 • image

  Програма за развитие и модернизиране на изложбената политика и експозиционната среда на СБХ

  Едногодишен грант – програма на Национален фонд „Култура“

  Проектът цели устойчиво развитие на организацията, базирано върху подобряване на експозиционните условия, обособяване на многофункционално пространство, прилагане на комплексен иновативен подход в изложбената политика, формиране на положителни нагласи към дейността на СБХ.

 • image

  Драматургия на пространството

  Изложба на секция „Сценография“ към СБХ. Проект по програма „Визуални изкуства“ на Национален фонд „Култура“

  Изложбата представя в специално създадена експозиционна среда сценографски реализации, чиито качества преминават сценичната рампа и имат самостоятелен живот на творби на визуалното изкуство: инсталации, мапинг, деструктуриране на образа, различни перформативни форми, видеоефекти, мултимедия и т.н.

 • image

  ArtCRelief – изработване на образователна онлайн платформа

  Международен проект по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия

  Целта на ArtCRelief е изработването на обучителна онлайн платформа (включително на български език), насочена към творци от всички области на изкуството и професионалисти в управлението на културата, за да развият те своите бизнес умения в новите условия на криза и онлайн представяне на своята продукция. Обучението ще бъде безплатно.

 • image

  Бюлетин на СБХ / 2021 – 2022

  Проект по програма „Критика“ на Национален фонд „Култура“

  Проектът предвижда издаването на Бюлетин на СБХ в периода 1.9.2021 – 31.8.2022.

  Качествено нов етап в развитието на изданието е новата категория е-Бюлетин в уебсайта sbh.bg, в който съдържанието на книжното издание ще бъде обогатено, отворено и богато илюстрирано.