Галерия (10)

Проектът „Споделени културни пространства“ акцентира върху комплексния характер на изложбената дейност на СБХ, представяйки широкия спектър от визуални форми: живопис, скулптура, класическа и дигитална графика, нови медии, комикс; дърворезба; ювелирно изкуство. Чрез него СБХ продължава устойчивавата си политика за модернизиране на своите изложбени пространства, чрез подновяване на подовата настилка и осветителната система в залата „Райко Алексиев“ и чрез осигуряването на нови постаменти и витрини за представяне на триизмерни произведения.

+++
Проектът се изпълнява в периода август 2022 – декември 2023, с финансовата подкрепа на НФК по Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации.