„Споделени културни пространства“  е проект, фокусиран  върху  комплексния характер на изложбената дейност на  СБХ, представяйки широк спектър от визуални форми. Проектът изразява стремежа на СБХ да намери адекватни и иновативни подходи, чрез които да представи широката панорама на съвременното визуално изкуство в неговото разнообразие от артистични прояви, да активира творческата енергия и мотивация на художници от всички области, да привлече интереса на професионалните среди и на традиционната аудитория, както и да разшири обхвата на зрителите с нови публики. Заедно с това, проектът продължава трайната тенденция за модернизиране на пространствата чрез подобряване на експозиционните им възможности и условия.  

Проектът стъпва върху Програмата за развитие на изложбената политика и модернизиране на експозиционната и дигиталната среда на СБХ, финансирана от НФК (2021-2022), и я надгражда както в посока на изложбено съдържание, ориентирано към различни публики, така и по отношение на облагородяването, поддръжката и адаптирането на допълнителни изложбени и мултифункционални пространства. Проектът е насочен към активизиране на художествения живот и творческата енергия след две години на затворени културни пространства, ограничителни мерки и социална изолация.

„Споделени културни пространства“  стимулира творческата инициатива, възобновява и активизира контактите между визуалните артисти в България и по света, съживява международния културен обмен и връща публиката в изложбените зали чрез интересни, разнообразни като съдържание, богати в жанрово отношение инициативи, поднесени в духа на най-добрите практики.


+++


Проектът се изпълнява от СБХ през периода: 30.06.2022 – 31.12.2023 съгласно договор VRCHKO-22-71 с НФ „Култура“