Галерия (1)

Длъжност

Координатор на 

  • Фондация „Поддържане на изкуството в България“
  • Експертен съвет
  • Социална дейност
  • Контролна комисия на СБХ


+++

Контакт

+++

Визитка

Работи в Съюза на българските художници от 1985. Магистър специалност „Българска филология“, втора специалност „Психология“ , СУ „Климент Охридски.
Областите на професионална й дейност са: управление и администриране на проекти за визуални изкуства, рекламно-комуникационни кампании, редактор и коректор на периодични и специализирани издания за съвременно изкуство.