Названието на пространството е инспирирано от класическия постер формат А0 (1189mm x 841mm). Мястото е преходно, с обща дължина 9.70 m, широчина 2.40 m и височина 3.30 m. Основната експозиционна стена е с размери 7 m (дължина) и 3.30 m (височина). Има система за закриване на прозорците, за окачване на творби и осветление. От прозорците се открива гледка към колонадата на СУ „Св. Климент Охридски“, която е особено красива и придава на това място неповторма атмосфера.

А0 е обособено специално за представяне на печатни медии - постери, илюстрации, графика, проекти. Но понякога се приобщава към изложбата в зала 1C, към която води.

Пространството А0 / с експозиционната стена вляво и прозорците към университета – вдясно. В дъното – входът на зала 1C.

+++

пространството А0 / план, разрез, основни размери

+++

Пространството А0 / план локация