Информация

И

Петото издание на „Фестивал на съвременната керамика” се организира от секция ”Керамика” към СБХ и ще се открие в салона на галерия-книжарница „София Прес”.

Това събитие е продължение на традиционните ежегодни керамични изложби, които са и празник за художниците - керамици. По традиция, те честват на 12 декември своя покровител - Свети Спиридон. Този форум е етап от реалното състояние на керамичното изкуство в България. Изложбата има за цел да продължи художествената традиция, да утвърди приемствеността при различните поколения творци, и да демонстрира  нови техники  и естетически похвати.

Победители

На 11 декември 2014 комисия жури в състав: Йоанна Кемилева, Силвия Чанева, Нели Христова прегледа представените творби за конкурса „По-малкото е повече”, в рамките на V-ия фестивал на съвременната керамика и взе следното решение за награди:
Награда от 200 лв. и грамота се присъжда на Росица Трендафилова.
Поощрения-грамоти се присъждат на Александра Коцева - Туши, Марта Димитрова и Янко Ненов.