Информация

И

Шестото издание на „Фестивал на съвременната керамика”се организира от секция „Керамика” към СБХ и ще се открие в салона на галерия „Райко Алексиев“ на 3 септември от 18 часа.

Това събитие е форум – среща на художници от различни поколения, които създават своите творби от керамичен материал, използвайки различни технологии и похвати. Изложбата има за цел продължаване на художествената традиция, утвърждаване на приемствеността, демонстриране на нови    естетически идеи и съзнателното търсене на философската изразност на пластиката и цвета, сътворени от керамичния материал.

„Фестивал на съвременната керамика 2015“ е поредната форма за изява на творци от различни поколения на това толкова древно, трудно, истинско и съзидателно изкуство, носещо топлината  и заряда на човешката ръка и дух и преминало през изпитанието на огъня. Съпътстващо събитие е  изложбата  на Христо Йонков „Глинени структури“, експонирана в галерия „Средец“ на Министерство на културата, бул. „Стамболийски 17“.

Жури

Победители

Награда на секция Керамика към СБХ е присъдена на Иван Кънчев Иванов за творчески иновации. Награда на СБХ, учредена от фирма "Керамит" получава Димитър Николаев. Втора награда на СБХ,секция Керамика,учредена от фирма "Керамит"получава Михаела Кръстева-Сакаян. Присъждат се 3 поощрителни награди:ваучери от фирма "Керамит"на младите творци: Цветомира Борисова,Велислава Божинова,Виктория Спасова