+++

Полезни документи

В приложените линкове можете да намерите устава на СБХ, приет на Общо събрание през 2004 година и допълнен на следващи Общи събрания през 2008, 2011, 2014 и 2019 година; правилник за изложби; закон за авторското право; бялата книга с разкрития за злоупотреби в СБХ в края на XX век. както и други полезни документи за дейността на СБХ. 

Тук ще намерите и изложбения план на СБХ за 2022. В датите могат да настъпят промени, за които ще уведомяваме в сайта. Приложен е файл с размери на двете рамки за банери пред зала Райко Алексиев. Тук ще намерите тарифа на секция „Критика“, приета от УС на СБХ на заседание, състояло се на 15 юни 2023.

Устав на СБХ 2019

Устав на СБХ 2019


Правилник изложби СБХ

Правилник изложби СБХ


Закон за авторско право

Закон за авторско право


Бяла книга СБХ

Бяла книга СБХ


Razmeri ramki za vinil Rakovski 125 SBH.pdf

Razmeri ramki za vinil Rakovski 125 SBH.pdf


Tehnika-izlojbi-SBH.pdf

Tehnika-izlojbi-SBH.pdf


Тарифа на секция Критика 2024.pdf

Тарифа на секция Критика 2024.pdf