В

В секция рекламен дизайн членуват 113 художника (3 на възраст под 35), които работят в сферата на рекламата. Предстои запълването на съдържанието от ръководството на секцията.


Портфолио

Ласкар
Възвъзов
image