На заседание, състояло се на 25 април 2024, Управителният съвет на СБХ одобри за приемане кандидатите, посочени по-долу.

Един месец след оповестяване на списъка с одобрените за приемане кандидати се обявяват окончателно приетите членове на СБХ, на които се издават членски карти.
Определеният от УС на СБХ встъпителен членски внос за сесия 2024 е в размер на два членски вноса към момента на приема.

+++

Условия за окончателен прием

Новоприетите членове заплащат:

 • встъпителен членски внос – важи за всички одобрени кандидати
  100 лева, считано от 7 май до 7 юни 2024. След този срок ще бъде публикуван окончателният списък с новите редовни членове на СБХ
 • годишен членски внос за текущата 2024
  50 лева, платим до края на годината
 • освободени от такса
  Членовете пенсионери, мъже, родени преди 1 май 1960, и жени, родени преди 1 октомври 1962, са освободени от плащане съгласно чл. 46 ал. 3 от Устава на СБХ. Пенсионираните по болест трябва да представят актуално копие от експертното решение на ТЕЛК


+++

Плащане на членския внос

 • Банков превод
  Уникредит Булбанк
  Клон „Паметник Васил Левски”, София, в полза на СБХ
  IBAN BG 47 UNCR 7630 1078 5769 26
  Задължително се вписват трите имена и основанието – сума за встъпителен членски внос и/или годишен членски внос за 2024.
 • В сградата на СБХ
  СБХ, ул. „Шипка“ 6
  IV етаж (вдясно)
  Отдел „Личен състав“
  при Наталия Желева
 • или чрез пощенски запис на адрес:
  София 1504, ул. Шипка № 6, СБХ
  За Наталия Желева Желева
 • Краен срок за получаване обратно на документите и творбите на всички участници в сесията е 23 май 2024.

+++

Списък на одобрените за приемане кандидати

Бижута

1. Иво Емилов Илиев, София
2. Петър Велинов Велинов, Варна
3. Симеон Владимиров Шомов, София

+++

Графика и илюстрация

1. Александър Димитров Христов, Търговище
2. Асен Миланов Миланов, София
3. Даниела Володиева Стоянова, Пловдив
4. Димитър Георгиев Апостолов, Пловдив
5. Иван Георгиев Узунов, Пловдив
6. Ивон Стефанова Кючукова, София
7. Лора Стоименова (Пими)/, София
8. Мариана Янкова, Сливен
9. Радослав Методиев Георгиев, Варна
10. Симеон Райков Младенов, София

+++

Графичен дизайн

1. Виктор Петков Петков, Варна
2. Росица Петрова Ралева, София

+++

Дизайн

1. Теодора Великова Тодорова, София

+++

Дърворезба

1. Десислава Красимирава Латинова, София
2. Кристиян Красимиров Балабански, Благоевград
3. Цветина Сергеева Генева, Свищов

+++

Живопис

1. Ангелика Иванова Радева, София
2. Антон Петров Терзиев, София
3. Богдан Милков Дюлгеров, Сливен
4. Бурчин Башар, Истанбул
5. Велина Пламенова Гребенска, Варна
6. Величко Димитров Тодоров, Пловдив
7. Генчо Минчев, Казанлък
8. Диана Емилова Папазова, Пловдив
9. Ема Емилова Йорданова, София
10. Здравко Русев Иванов, София
11. Иван Георгиев Пазламачев
12. Иван Николов Чакъров, Пловдив
13. Ирина Гърдева Гърдева, Пловдив
14. Любомир Николов, Димитровград /Сърбия/
15. Мая Божидарова Мечева, Кърджали
16. Милена Светланова Казакова, Бургас
17. Осман Мехмедов Юсеинов, Пловдив
18. Панайот Минчев Панайотов, Пловдив
19. Пламен Антонов Проданов, Търговище
20. Радослава Манова Манова, Перник
21. Станислав Гешев Станчев, Смолян

+++

Карикатура

1. Александър Любомир Симов, Русе
2. Луиза Лайд Хамел, София
3. Николай Фитков / Nike, Казанлък

+++

Керамика

1. Борислав Стоянов Стоянов, София
2. Веселин Василев Стоянов, София
3. Десислава Кирилова де Бенедиктис /Даян Грант, Благоевград
4. Мила Димитрова Воденичарова-Крачунова, Троян
5. Таня Костова Стоянова, Бургас

+++

Критика

1. Ирена Димитрова, Варна
2. Любомир Димчев Стойков, София
3. Николина Василева Климукова / Ники Клим, София
4. Румяна Добрева Тодорова – Йонева, София
5. Христина Недялкова Бобокова, София

+++

Монументални изкуства

1. Мирела Бонева Събева, София
2. Симона Станиславова Йорданова, Силистра

+++

Скулптура

1. Златин Ивайлов Орлов, София
2. Илия Ванев Илиев, София
3. Милан Стефанов Стефанов, София
4. Мира Валериева Генова, София
5. Петко Георгиев Караколев, Пловдив
6. Сандра Руменова Стойчева, София
7. Светослава Атанасова, София
8. Тома Иванов Ненов, Пловдив

+++

Сценография

1. Борис Стефанов Далчев, София
2. Владислав Емилов Илиев, София
3. Елена Цонкова Цонкова, София
4. Елена Шопова, София
5. Златка Георгиева Вачева, София
6. Михаела Веселинова Добрева, София

+++

Текстил

1. Деница Бойчева Боева-Балабанска
2. Емилия Върбанова Пенева-Цонева

+++

Секция 13

1. Деница Миткова Милушева, Велико Търново
2. Десислава Димова, София
3. Деян Димитров Петров, София
4. Ефросина Здравкова Стойчева, София
5. Женя Каменова Калева, Шумен
6. Ивелина Колева Иванова, София
7. Карина Илиева Попова, София
8. Никола Костов, София
9. Яне Атанасов Гаджев, София

+++
Архив на сесията за прием на нови членове в СБХ / 2024 (информация от всички етапи)

тук