В

В секция „Монументални изкуства“ членуват 119 художника (12 от тях под 35 години), които работят в областта на стенописта, на всички техники от стъкло (основно витражи), мозайки, икони и стенописи в обществени и частни сгради и в сакрални пространства, сграфито, живопис. Всички изброени техники са свързани с архитектурата, с интериорни и екстериорни пространства.


Е-бюлетин

Иван Б. Иванов / Имагинерни структури III

Заключени емоции. Изложба на Иван Б. Иванов

Юбилейната изложба на Иван Б. Иванов в галерия „Райко Алексиев“ носи ретроспективен характер. Той участва активно в художествения живот от 1961 г. Работи в областта на живописта, графиката, монументалната живопис, керамика и мозайка.
Илия Илиев / Лист

Двоен портрет – изложба мозайки на Йорданка Илиева и Илия Илиев

Йорданка Илиева и Илия Илиев са автори с неповторимо и открояващо се естетическо звучене, а всяка тяхна изява е впечатляваща и винаги е с нещо по-различна от останалите. Тази изложба също е по-специална.
Спартак Паскалевски / от изложбата

Каруцата на село Могила изложба на Спартак Паскалевски

Общият замисъл на експонирания тук цикъл придобива нова насока след срещата на Спартак Паскалевски с младия поет Веселин Иванов от село Могила и неговата дебютна поетична книга „Кажи нещо, нещо млъкни“.
Спартак Паскалевски / от изложбата

Трансформации. Изложба на Спартак Паскалевски

Експозицията от живопис и рисунки „Трансформации“ на проф. д.и.н. Спартак Паскалевски се представя в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ във Велико Търново. Интересът на художника към различните степени на преображенията се отнася както към багрената материя и рисунъчния процес, към взаимните им преобразования, определящи характера на колорита, така и към динамиката на формите и тяхното структуриране в пространството.
image

Аз не съм балон… Изложба на Цветан Стоянов

„Аз не съм балон…“ е проект на художника Цветан Стоянов, който той разработва повече от година и половина. Концепцията или съдържателната страна е фокусирана върху индивидуалното съзнание на съвременната личност и на екзистенциалните въпроси, които неотменно застават пред нея, въпроси от персонален, обществен и социален характер.
Маргарита Иванова / Натюрморт

Изложба на Маргарита Иванова и Спас Киричев

Високите оценки не са новост за Спас Киричев и Маргарита Иванова. Той работи усърдно в сферата на малката пластика, освен че се изявява в редица монументални проекти. Съпругата му показва серии кавалетна керамика – модерна трактовка на митологични сюжети, ярки натюрморти, женски портрети.

Портфолио

Людмила
Дамянова
image