Галерия (1)

Маргарита Иванова / Натюрморт

16 – 30 юли 2021
СБХ – „Шипка“ 6

Почти месец в залата на „Шипка“ 6 бе експонирана изложба на артистичното дуо Маргарита Иванова и Спас Киричев – творци, които отдавна са познати на интелигентната публика и досега са получили висока оценка от художествената критика за редица свои изяви през годините. Спас Киричев е един от малцината ярки български скулптори, който не вдига рекламен шум като някои напористи инсталационисти, а упорито и самоотвержено работи както в сферата на малката пластика, така и по редица монументални проекти. Впечатляващи са негови творби, експонирани в Пловдив, Пазарджик, Ботевград, Пещера, Белово и други градове. Заслужава си специално да откроим скулптурната композиция „Майчинство“ и паметника на св. св. Кирил и Методий, както и поредица от бюстове на Тодор Каблешков, Димитър Коклев, Хаджи Найден Йованович, Георги Бенковски, Мария Сутич, Иван Динков и пр.

Спас Киричев усеща душата на материала независимо дали работи с бронз, камък, теракот, дърво и т.н., той успява да открои
вътрешното движение и динамика на изобразявания персонаж,
използвайки спецификата на материала.
В прелестната пластика „Утро“ той кара мрамора да зазвучи нежно, поетично, одухотворено с усещането за негата на мечтанието и съзерцанието. Тук не можем да не усетим благотворното влияние на великия Андрей Николов с неговите класически пропорции. Ако в бюстовете си Спас Киричев се опитва да покаже психологическите измерения на конкретната личност, богатия ù вътрешен живот, то в редица малки пластики (предимно бронз и камък) той търси динамиката, движението. Най-ярко това проличава в „Агресия“, „Тореадор“, „Дух и материя“, „Колесница“. Като символ на мощта и силата и непрестанното движение този творец е постоянно привличан от образа на бика. Затова се опитва да улови различните негови състояния и превъплъщения – от бика като митологично същество до поредица рисунки, в които като че ли усещаме и човешки черти – освен бурята на устрема, непреклонността и яростта, така също и замисленост и съзерцание.

Диапазонът на пластическите търсения на Спас Киричев е богат – от потапянето в митологичната образност и символика (нека тук припомним само прекрасната пластика от теракот „Философията на виното и живота“, която излъчва неприкрита дионисиевска разюзданост, както и впечатляващата пластика от бронз „Кентавър“), през ярко психологически натоварените бюстове на исторически фигури до впечатляващата серия от бронзови рисунки. Ако търсим лайтмотива на цялостното творчество на Спас Киричев, ще кажем, че това е движението, скритата динамика, постоянното неспокойствие, несекващото усилие да се разгадае душата на конкретния материал и да се покаже нейната способност за постоянни превъплъщения и игра на формите. Но Спас Киричев добре знае, че зад превъплъщенията на формите винаги стои съдържанието, което емблематизира идеята и смисъла на конкретните послания.

Художествената критика редовно е отразявала изявите на Маргарита Иванова, която подобно на съпруга си Спас Киричев упорито работи в областта на кавалетната керамика, монументалната и малката пластика. Ако говорим за монументални нейни творби, трябва да отбележим керамичното пано в училище „Кочо Христов“ – Пазарджик, монументалната пластика „Музика“ – Пазарджик, керамичните пана „Св. Климент Охридски“ в Пазарджик, „Неофит Рилски“ в Костандово и т.н. Сега в галерията на „Шипка“ 6 тя излага няколко серии кавалетна керамика. Впечатляващи са нейните пластически фантазии, повлияни от гръцката митология, в които ни предлага модерна трактовка на античните сюжети. Друга серия обхваща великолепни керамични натюрморти, които демонстрират яркост на палитрата и стилизиран наивистичен рисунък. Специално трябва да отбележим серия женски портрети, където чаровни и кокетни мадони се любуват на гълъби, папагали, плодове, котки.

Керамичните пана на Маргарита Иванова привличат с ефирността и нежността на рисунъка,
с разкрепостеността на въображението, както и с оригиналния ракурс при извайването на образите.
Ярка илюстрация в това отношение са творбите „В ателието“, „Ноктюрно“, „Леда и лебедът“, „Диалог“, „Природни противоположности“, „Заветно желание“, „Вакханка с кантарос“, „Да догониш вятъра в косите“, „Мечтание“, „Настроение“, „Особено мнение“ и др.

Поредната двойна изложба на Спас Киричев и Маргарита Иванова полага допълнителен щрих към техните многопосочни и нюансирани художествени търсения и ги откроява като едни от най-талантливите и иновативни съвременни български творци.

Смислови групи: