Ръководство

Настоящ творчески секретар (от 1998) на секция Монументални изкуства е Венера Константинова.


Членове

В секцията членуват 119 автори от различни поколения, 12 от тях – под 35 години.


Представяне

В секция „Монументални изкуства“ членуват художници, които работят в областите на стенописите, на всички техники от стъкло, основно витражи, мозайки, икони и стенописи в обществени, в частни сгради и в сакрални пространства, сграфито, живопис. Всички изброени техники са свързани с архитектурата, с интериорни и екстериорни пространства.

Характерна черта за художниците от секцията е, че една малка част са се посветили на една или две монументални техники като Илия Илиев (с голямо международно признание в областта на мозайката), Юрий Василев (витражи и други техники от стъкло), Ружко Челебиев (стенописи и мозайки), Елеонора Караиванска (стенописи в сакрални пространства и икони), Йордан Марков (мозайки, Любомир Каралеев (рисунка и живопис), Владимир Аврамов (стенописи в сакрални пространства и живопис), Иван Ламбров (стъкло и живопис), Вълчан Петров (стенописи и живопис), Десислава Денева (живопис).

По-голяма част от художниците наред с реализациите си в монументалните техники свързани с архитектурата, работят и в кавалетни техники като живопис, рисунка, акварел и пастел, реализират редица самостоятелни изложби у нас и в чужбина. Тази особеност предпоставя редуване в годишните изложби на секцията в рамките на СБХ – посветена на монументалните изкуства е последвана от живописна изложба. Този подход, въведен от секретаря на секцията Венера Константинова, спомага за по-пълно изразяване на творческия потенциал на художниците.

Много са авторите, които работят в много техники, някои от тях са: Андрей Янев, Венелин Фотев, Венера Константинова, Вера Върбанова, Дарина Янева, Ева Димитрова и Мария-Маргарита Гетова, Катя Попова, Лилия Драганова, Любомил Драганов, Никола Енев, Олег Гочев, Сашо Рангелов, Силвия Басева, Станимир Божилов, Страхил Ненов, др. 


Най-важното от историята на секцията

Секцията е учредена през 1977 от 48 изявени български художници, сред които са имената на Христо Стефанов, Йоан Левиев, Димитър Киров, Григор Спиридонов, Иван Кожухаров, Стоян Куюмджиев, Димо Заимов, Вълчан Петров, Мито Гановски, Катя Гецова, Йордан Спиров, Тома Върбанов и др. В началото името на секцията е било „Декоративно-монументални изкуства и художествен синтез“, което показва отговорността и високия професионализъм на художниците да се съобразяват с архитектурната среда, в която разполагат своите творби.


По-важни изложби и кураторски проекти

Избрани изложби след 2000, представени в галерията на СБХ – „Шипка“ 6, София

 • Юбилейна изложба по повод 40 години от основаването на секция „Монументални изкуства“ (2017)
 • „Българският витраж“ (2014)
 • „Арт код Кападокия“ (2011)
 • „Реализираните проекти“ (2010)
 • „Трансформации на пространството“ (2006)
 • „Лица и пространства“ (2004)
 • „100% монументалност“ (2003)
 • „Докосване до безграничното“ (2002)


В Пловдив

„Кавалетно-монументално“ (2008, „Трак арт център“)


Международна дейност (участия, награди и публикации)

 • В последните години изложби на секцията са представени през 2013 в Словакия (Братислава и Банска Бистрица) и в Българския културен институт в Прага през 2018.
 • В сътрудничество с Турския културен център в София са реализирани две изложби „Истанбулски импресии“ (2014, галерия „Европа“, София)
 • „Арт код Кападокия“ (2011, по покана на Турския културен център, в Археологическия музей, София).

Издания 

 • Плакат от изложбата в БКИ – Прага Виж тук
 • „40 години секция „Монументални изкуства“ Виж тук
 • „Крилете на корените“ Виж тук
 • „Арт код Кападокия“ Виж тук


Посоки и перспективи за развитие

Целите на секцията са чрез всички форми на изразяване да се показват талантите на нейните членове и така да се съдейства за по-голяма естетизация на населените места в България. Да се възпитава вкус и нетърпимост към произведения със съмнителни художествени качества, както и за опазване и съхраняване на реализираните произведения в България.


Партньори, съмишленици и съвместни инициативи 

 • Български културен институт – Прага БКИ
 • Съюз на архитектите в България (САБ) – съвместно са реализирани две мащабни изложби
  „Изкуства на обществения форум“ (2006, САБ – София)
  „Съвременно изобразително изкуство и архитектура в българската православна църква“ (2000, галерия „Райко Алексиев“ – СБХ, София). САБ
 • В сътрудничество с Турския културен център са реализирани изложбите „Истанбулски импресии“ (2014, галерия „Европа“, София) и „Арт код Кападокия“ (2011, Археологически музей, София).

Идентифициране на проблеми и дефицити на микро и макро ниво, които имат пряко отношение към дейността на секцията

Базисен проблем е осигуряването на средства за реализиране на секционните изложби в повече градове у нас и в чужбина, както и липса на изложбени пространства за редовно показване на секционните и индивидуалните изложби. Проблем с голямо национално значение е и опазването на реализираните монументални техники в архитектурните пространства. Тук са необходими сериозни законодателни намеси, за да се ограничи своеволното заличаване на стенописи, мозайки, сграфито и други паметници на културата. Изгубени са много произведения на големи български творци, което е недопустимо за времето в което живеем и така се ощетява националното ни културно наследство.