Галерия (15)

ПРЕДИСТОРИЯ

Международният фестивал на стъклото стартира през 2010 година като един твърде амбициозен проект, целящ да възроди работата с художествено стъкло в България. Първото издание на фестивала е организирано от галерия „Аросита“, The Fridge, Лъчезар Дончев и Крум Темелков. Домакини на изложбите са галериите „Склада“, „Аросита“ и „Витра“. Участват автори от десет европейски страни – България, Великобритания, Естония, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Франция, Холандия, Чехия. Характерът на фестивала кореспондира с актуалните международни практики, представящи стъклото като материал, приложим в дизайна, архитектурата, приложните и изящни изкуства, попадащ във фокуса на авторитетни световни и европейски художествени събития.

Освен да представя актуалните тенденции в развитието на художественото стъкло, първото издание на фестивала си поставя и дългосрочни образователни цели. За тяхното изпълнение екипът на фестивала подготвя серия от лекции и демонстрации, включени в програмата на второто издание през 2012 година.

Основният изложбен акцент на Международния фестивал на стъклото през 2012 година е Българо-Американската изложба в галерия „Райко Алексиев“. Програмата е развита и в пространствата на галериите „Юзина“ и „Аросита“, където софийската публика може да се запознае с артистичните провокации на Екатерина Гецова, Анастасия Андреева и Борис Шпайзман. Докато това са автори стъклари, достигнали майсторство при боравенето с особената материя на художественато стъкло, изложбата в „Райко Алексиев“ се превръща в особена симбиоза от дисциплинирани пластически умения и преднамерен концептуален подход. Българските автори, участващи в изложбената провокация, за пръв път се обръщат към употребата на този материал. Резултатът е една разширена, провокативна употреба на материя, традиционно възприемана като носител на декоративни стойности.

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА СТЪКЛОТО - СОФИЯ 2014

Третото издание на фестивала продължава да изследва декоративните и концептуални възможности на стъклото. Този път географията е драстично променена, концентрирана върху традициите и съвременното състояние на художествената стъклообработка в България и Чехия. Изложбата Brilliat by design показва високите качества на световнопризнатата Чешка школа. Демонстрират се успешни дизайнерски решения, допълнени от исторически фотоси и информация за методите на производство.

Галерия „Райко Алексиев“ ще бъде домакин на международната изложба Арт стъкло Чехия – България с куратори проф. Свилен Стефанов (Национална художествена академия) и доц. Константин Вълчев (Нов български университет). Сред българските автори, освен наложилите се имена на Анастасия Андреева, Боби Коруджиков, Венелин Шурелов, Георги Ружев, Георги Янков, Дан Тенев, Димитър Грозданов, Екатерина Гецова, Иво Бистрички, Константин Вълчев, Красен Троански, Любен Костов, Мирена Златева, Сашо Стоицов, се забелязва присъствието на младите артисти от Националната художествена академия и Нов български университет – Александра Коцева, Александър Тасев, Деница Дешева, Елизар Милев, Пенка Минчева, Силвето Богоева, Стефан Велев. Постиженията на чешкото художествено стъкло са представени от работите на Бохумил Елиас, Кристоф Рибак, Милан Крайчек, Петр Станиски. В изложбата взимат участие и Стефани Пендър, Крис Тейлър (САЩ), Борис Шпайзмън (Израел). Подборът на артисти не само поставя българското декоративно и концептуално стъкло в международен контекст, но мотивира и качествения диалог между различните поколения артисти. Създава се подходяща ссреда за обмен на идеи, опит, рефлексии между артисти, публика, изследователи.

Третото издание на фестивала е допълнено от юбилейната изложба на Екатерина Гецова в галерия „Средец“ и поредица образователни събития в София и Велико Търново, където Международният фестивал на стъклото гостува по повод откриването на нова специалност във факултета за изящни изкуства на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА