- | Извън СБХ
Галерия (12)

Концептуално пространство „Дом“, София

откриване: 16 април, вторник, 18:30

Before AI представя дизайнерския процес и прототипи на стол за отмора „Вечерник“, както и нови бижута на Теодор Лулчев.

Авторът гарантира, че в тази изложба зрителите няма да се срещнат с изкуствен интелект. Напротив – ще откриете историята зад стола за отмора „Вечерник“, като се докоснете до инспирацията на дизайнера и проследите мисловния и работния процес при създаването на „Вечерник“.


+++

За автора


Теодор Лулчев
е роден през 1964 в София. През 1983 завършва Средното специално художествено училище за приложни изкуства, наричано така до 2009, а след това преименовано в Национална гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“ в София, специалност „Метал“. Висшето си образование завършва в Националната художествена академия (НХА), специалност „Индустриален дизайн“. Продължава образованието си в Institute of Precious Metals (Институт за ценни метали – Institut for Ædelmetal), Копенхаген, Дания, специалност „Дизайн на бижутерия“. В творческата си биография Теодор Лулчев има над 30 участия в изложби в България и чужбина (в Северна Македония, Холандия, Дания, Испания, Германия). Има четири самостоятелни изложби, две от които в Дания. От 1995 до 1999 д-р Теодор Лулчев е хоноруван преподавател към катедрите „Индустриален дизайн”, „Дизайн за детската среда“ и „Метал” в НХА по дисциплината „Компютърно проектиране”. От 2010 до 2019 преподава в Нов български университет по програма „Дизайн на опаковката”, а от 2019 досега e редовен асистент в катедра „Индустриален дизайн” в НХА. В катедра „Мода“ на НХА преподава дисциплината „Приложна графика”.
Теодор Лулчев е член на СБХ (без определена секция) и членува в „Камарата на дизайнерите в България”., също така е член на творческия профсъюз DANISH CRAFTS в Кралство Дания.

+++

Адрес

Концептуално пространство „Дом“
София, ул. „Петър Парчевич“ 49А