Международният фестивал на комикса Salon Stripa, SKC Belgrade ще се проведе от 26 до 29 септември 2024.

Краен срок за кандидатстване в конкурса: 10 юни 2024.

+++


Условия

 • Ще се приемат само висококачествени копия, до 4 страници. Творбите трябва да бъдат изпратени по пощата (не чрез имейли). Заедно с работата си участниците трябва да изпратят и попълнен формуляр за кандидатстване за Международния конкурс на комикс фестивал 2024, който може да бъде изтеглен от

тук

 • Адрес за изпращане на творбите:

Studentski Kulturni Centar
SALON STRIPA
poštanski fah 567
Kralja Milana 48
11000 Belgrade
Serbia

 • Необходим език: английски
 • Номерата на страниците трябва да бъдат написани на гърба на всяка страница
 • Изпратените творби ще бъдат рецензирани за официални награди, награди от спонсори и изложбата на фестивала
 • Тема, стил, техника и жанр са по избор
  Произведения, които пропагандират расова, религиозна, националистическа, политическа, лична или друга форма на нетърпимост; изразяват омраза, обида или език, който по някакъв друг начин презира лица, организации, понятия или образувания; пропагандират дейности и идеологии, свързани с юридически лица, организации, сдружения, движения, терористични и екстремистки групи; съдържат порнографско съдържание, няма да бъдат взети под внимание.
 • Изпратените творби не се връщат на авторите.


+++

Награди

 • Голямата награда на фестивала (включва 500 €).
 • Награди за най-добър комикс в традиционен стил, най-добър алтернативен комикс, най-добър сценарий и най-добра графика
 • Специална награда на журито за изобретателност.
 • Награди в категория до 15 години:
  Специална награда „Млад лъв“ (за най-добро участие в категорията), Специална награда на журито за най-добра идея, Специална награда на журито за зрялост и въображение
 • Специална награда на журито за най-млад автор
 • Награди от спонсори

+++

Допълнителна информация:

www.salonstripaskc.rs 
e-mail: salonstripaskc@gmail.com