На 9 април 2024 от 18:00 часа в галерия „Академия“, София, ще се отбележат 100 години от рождението на Лили Вермут, изключително интересен художник и личност. 

С участието на проф. д.ф.н. Георги Каприев, доц. д-р Бойка Доневска, Михаела Пъдева и гл. ас. д-р Наташа Ноева. Ще бъдат показани някои от творбите на Лили Вермут, както и филмът импресия „Дарба“ на режисьора Тома Вашаров.

Лили Вермут е завършила живопис при Дечко Узунов. Работила е в много сфери на изобразителните изкуства и като една от първите академични художници за текстилната промишленост.

Организатори на честването са семейството ѝ, Художествената академия и секция „Текстил“ на СБХ.