Община Варна обявява конкурс за Проект за концепция за графична визия на туристическо лого и слоган на град Варна. Конкурсът е за създаване на графична визия на туристическо лого и слоган, които да символизират и комуникират туристическия потенциал на дестинация Варна с приложимост в различни комуникационни канали. Целта е утвърждаване на бранд Варна и повишаване на разпознаваемостта на дестинацията на туристическия пазар чрез изготвяне на концепция на графична визия на туристическо лого и слоган, които да асоциират визията на дестинацията.


+++

Срок

Проектите заедно с посочените документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Варна или по пощата до 17:30 часа на 13 май 2024.

+++

Условията за участие в конкурса можете да видите

тук