Създаването на една картина, на едно художествено произведение е духовно преживяване. Следва едно пътуване към храма на изкуството – изложба на „Шипка“ 6 в Съюза на българските художници. Това е най-големият изложбен център в България.

Филм от поредицата „Богатствата на България: Храмове на изкуството“. Председателят на СБХ Любен Генов представя изложбената дейност и галериите на СБХ.

продуцент и режисьор: Виолета Иванова