Галерия (4)

4 – 13 декември 2023
галерия „Алма матер“, Софийски университет

Макар че Красимира Дренска е млад автор, тя вече има изградена солидна творческа биография, което ѝ позволява да представи пред публика своеобразна ретроспекция на пътя, извървян до момента. Изложбата „Хартия, орнаменти, фрагменти“ обединява произведения от 15 различни серии, върху които художничката работи през последните седем години.

Експозицията е организирана около две отчетливо очертани ядра. Едното обединява произведения, сърцевината на които е рециклираната хартия, а другото включва дигитална графика и живопис.
За Красимира Дренска рециклираната хартия е не просто медия (т.е. материален носител, в който са въплътени авторовите инвенции). За нея хартията е ключов пластичен, визуален и същевременно семантичен компонент. Самото рециклиране на хартията е форма на критичен артистичен жест, насочен към общество, което все още не може да се отърси от безотговорното поведение по отношение на природните ресурси.
Художничката създава собствена символно-знакова система, базирана, разбира се, на

традиционни символи, чиито корени лежат в културните пластове

от зората на цивилизациите. Тя обиграва определени декоративни мотиви, които преминават от едно произведение в друго, но смяната на контекста им придава ново звучене. В символите вплита собствени истории, които обаче остават само загатнати, разказани не докрай. Така пред зрителя се открива възможност самият той да доизгради наратива и да интерпретира образите. Названията на сериите вероятно се появяват спонтанно, но това чисто интуитивно дефиниране на един или друг цикъл отразява постоянното движение на авторката от камерното, интимното възприятие на света (сериите „Място за молитва“, „Пътят към върха“, „Покой“) към позиция, в която застава встрани, сякаш извън пространство-времето, ставайки свидетел на раждането на нови светове („Контролиран хаос“, „Слънчеви фази“). Присъства и митологичният прочит на историята на всемира и на собственото битие – „Парчета сътворение“, „Родословно дърво“, „Пейзажи от сънища“.

Красимира Дренска / Из серия „Допълване“


И в дигиталната графика, и в работите от рециклирана хартия Красимира Дренска е изключително сдържана по отношение на колорита. Наред с ахроматичните цветове особена роля имат както натуралният цвят на самата хартиена маса, така и този на различните материали с естествен произход, които вгражда в композициите. Затова всяка поява на друг цвят зазвучава с особена сила. Цветните петна са не просто акцент, а съставна единица в сложен акорд. Що се отнася до присъствието на златния цвят, то той е препратка към епохи в изкуството, в които златото е не икономическа, а преди всичко духовна ценност, свързана с представите за божественото и вечността.

Ролята на общ знаменател между отделните работи (наред със символно-знаковата система) играе и самата рециклирана хартия. Наред с произведенията от хартия, организирани понякога и като художествени инсталации, отделни фрагменти са вградени в тъканта на живописните творби. А дигитализирани и преминали обработка с инструментите на графичните софтуерни продукти, те се появяват и в редица от дигитални принтове.

Милена Блажиева

+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 05/ 2023, с. 64
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: