В

В секция дизайн членуват 184 художници (от тях трима на възраст до 35 години), които работят в сферата на продуктовия и индустриалния дизайн. Предстои запълването на съдържанието от ръководството на секцията.


Йордан Вампоров на 80. Ретроспективна изложба

Изложбата, посветена на 80-годишнината на художника Йордан Вампоров, със сигурност е приносна за много от познавачите на детайлите в българското изкуство след средата на ХХ век.

Йордн Вампоров / Лабиринт