В секция дизайн членуват 184 художници (от тях трима на възраст до 35 години), които работят в сферата на продуктовия и индустриалния дизайн. Предстои запълването на съдържанието от ръководството на секцията.