За представителството

Членове на представителството

Проф. Ангел Станев; Георги Куртев; Димитър Кулев; Христина Гаева; Пламен Аврамов; Стефан Пенчев; Константин Дончев; Йордан Колев; Николай Петров; Валентин Петров;.


Членове на представителството под 35 години

Цвета Петрова; Владимир Стефанов.


Асоциирани членове към представителството

Йордан Цонев; Преслав Колев; Таня Димитрова – Кулева Желева; Веселин Петров; Рая Аврамова; Боряна Данкова; Вихрен Иванов; Деян Вълков; Евгени Енчев; Соня Радева; Боян Вихренов; Радослав Костов; Деница Тодорова; Калоян Георгиев.


Настоящо ръководство

Председател – Христина Гаева, проф. Ангел Станев, Йордан Колев – Директор на Художествена галерия, Силистра, Константин Дончев


+++

Представяне

Представителството на СБХ в гр. Силистра е създадено с цел обединяване на художниците  в общност, развиване на техния творчески потенциал, подпомагане на техните изяви както в общността, така и извън нея.
Обединяващата идея е надграждането на творческите търсения в общността, стимулирането на  творческата индивидуалност, комуникацията между автори, базирана на взаимно уважение и такт, както и сътрудничеството на авторите с други артистични общности в страната и чужбина.
В структурно отношение Представителството на СБХ в гр. Силистра включва: Ръководство, членове и асоциирани членове.


Статут на представителството

Дружество.


История на представителството, знакови събития

Дружеството на художниците в град Силистра навършва 56 години от своето създаване. В този значителен период то заема важно място в културния живот на града ни. Първи председател на дружеството е живописецът Йордан Маринов. Той депозира молба в СБХ за учредяване на групата. Сформирано е ядро от художниците Йордан Маринов, Георги Куртев, Никола Ковачев – възпитаници на Национална художествена академия “Николай Павлович“, София. Инициативата е подкрепена от Окръжния отдел по култура.

Съставът  на групата в периода 1960 – 65 година включва: Йордан Маринов; Георги Куртев; Никола Ковачев; Бедик  Бедросян; Кръстьо Надарлийски, Йорданка Чаушева, Ильо Станчев, Иван Василев, Виктор Капрелян, Йордан Господинов, Йосиф Гаджовски, Симеон Говедаров, Мишо Димитров и Павел Метеоров. От СБХ – София като надзорник за дейността на групата е назначен народния художник Найден Петков. В състава на журито за представяне на изложбите от групата през 1960/65 са командировани художниците: Ценко Бояджиев, Петко Абаджиев, Владимир Пещев, Зафир Йончев и Петър Георгиев.

През ноември 1965 Окръжната група официално е включена в състава на Съюза на българските художници (СБХ) с назначено със заповед ръководство: Йордан Маринов – творчески секретар, Георги Куртев и Никола Ковачев – в художествения съвет към групата. Този състав просъществува до 1976 година.

В началото на 1970-те години към дружеството се присъединяват нови, млади художници, между които Георги Жеков, Димитър Нуцулов, Йордан Кисьов, Антон Димитров, Енчо Бадинов, Йордан Колев и Ангел Станев – завършили висши художествени институти.

Председатели на Дружеството след 1960 до днес: Йордан Маринов, Йордан Кисьов, Пламен Аврамов, Стефан Пенчев, Йордан Колев, Димитър Кулев, Христина Гаева.


Знакови събития за Представителство Силистра

1991 Обща изложба на Дружеството в галерия „Шипка“ 6, СБХ, София. В изложбата се включват проф. Георги Чапкънов (почетно участие) и проф. Ангел Станев.

2003 Съвместна изложба на Димитър Кулев и Георги Жеков в галерия „ Шипка“ 6, СБХ, София. Изложбата представя скулптура, графика и живопис.

2006 Обща изложба на дружеството в галерия „Шипка“ 6 , СБХ, София. Към групата като участник е включен и Георги Чапкънов. Изложбата е открита от Иван Русев.

2006 Съвместна Изложба на Димитър Кулев с Пламен Аврамов в галерия „Кръг“, София. Изложбата представя скулптура и графика.


Периодични инициативи

Дружеството на художниците на СБХ – Силистра осъществява изложби на групата в Художествена галерия – Силистра. Като творчески инициативи изложбите съпровождат отбелязването на знакови събития за града, национални и религиозни празници. В сътрудничество с Представителството на СБХ – Добрич, Дружеството на силистренските художници осъществява  групови изложби.


Пленери

  • Значим за Представителството и за град Силистра е пленерът „Човек и природа“ в с. Ветрен. За първи път пленерът е иницииран и организиран през 1993г. от председателят на представителството тогава Стефан Пенчев. От 1993 до наши дни пленерът се провежда ежегодно и до днес с финансовата подкрепа на Община Силистра. Най-дългогодишен негов организатор е Димитър Кулев – 2006/2018г.
  • Пленерът „ Човек и природа“ стартира на регионално ниво, но с времето придобива мащабите на Национален пленер, тъй като в последното десетилетие видни художници от страната се отзоваваха на поканата за творческо пребиваване в с. Ветрен.
  • Девет творчески пленера на групата са организирани по време на председателството на Йордан Колев в селата:  Бабук, Срацимир, Стрелково,  Малък Преславец,  Кутловица, Ветрен. Пленерите са подпомогнати от Областна администрация – Силистра с областен управител Петко Добрев.
  • През 1996 г. Стефан Пенчев организира зимен пленер на дружеството в с. Боженци. 

 

 

Индивидуални постижения, награди

+++

Проф. Ангел Станев

2020 Награда „ Златно перо“.

Проф. Ангел Станев инициира и организира три национални симпозиума по металопластика в гр. Силистра: 1989, 2005, 2006г. Сред участниците са автори като: Емил Попов, Георги Чапкънов, Стефан Лютаков, Стоян Цанев, Милко Божков, Пламен Аврамов и др. Симпозиумите са под егидата на СБХ със съорганизатор Община Силистра.


+++

Проф. Станев организира през 1986 Национална изложба „Човек и природа“.

2008 Регионална и Национална награда за скулптура от конкурса на „Алианц“ България за живопис, графика и скулптура.

2012 Самостоятелна ретроспективна изложба в Градска художествена галерия – София.


+++

Димитър Кулев

2016 Регионална и Национална награда за графика от конкурса на „Алианц“ България за живопис, графика и скулптура.


+++

Константин Дончев

Национално триенале на живописта „ Мостове“ – Наградата  на Кмета на Габрово.


+++

Христина Гаева

2018 Регионална награда за графика от конкурса на „Алианц“ България за живопис, графика и скулптура.


+++

Николай Петров

2018 Регионална награда за живопис от конкурса на „Алианц“ България за живопис, графика и скулптура.


+++

Цвета Петрова

2021 Награда от Национална изложба „ Тенец“ за живопис, графика и скулптура.


+++

Пламен Аврамов

2009 Награда за творчески престой в Сите-де-з-ар, Париж.

2021 Награда на БХГ „Петко Задгорски“ от Биенале за съвременно българско изобразително изкуство „Приятели на морето“.


+++

Калоян Георгиев

2015 Награда за скулптура от Международно биенале на миниатюрата, Русе.


+++

Таня Димитрова Кулева – Желева

2009 Награда за творчески престой в Сите-де-з-ар, Париж.


+++

Деница Тодорова

2018 Награда за творчески постижения в Международна изложба „АртРозалиада 2018“, организатори: ВТУ и Община Велико Търново, ИЗ „Рафаел Михайлов”.


Международна Дейност

2018 Международно художествено изложение „Cross – Border”, Силистра и Слобозия;

Издания (албуми, каталози, дипляни, плакати, покани):


Посоки и перспективи за развитие

През 2020 Представителството  на СБХ, Силистра обсъди с Кмета на Община Силистра д-р. Юлиян Найденов възможността  да се създаде нов център на изкуствата в гр. Силистра. Като локация се предложи старата дизелова централа до граничен пункт ГКПП – Силистра. Местоположението на сградата, и специфичният и интериор от 1940-те породи желание в артистите на Силистра да създават изкуство от индустриален характер. Впоследствие се обсъдиха идеи сградата да развива творчески туризъм, служейки за творчески престой, ателие и изложбено пространство за артисти от Силистра, България, Румъния и др. страни. Нейната обстановка може да е притегателен център за творци от други творчески сфери – театър, кино, музика и др.

Превръщането на дизеловата централа в международен творчески център би могло да развие значително изкуството в Североизточния регион, създавайки  нови възможности за творчески обмен на артисти от страната и чужбина. 


Изложбена дейност

Работи се в посока утвърждаване на тематични изложби.

Партньори, съмишленици и съвместни инициативи

Представителството на  СБХ – Силистра осъществява групови изложби с представителствата на Добрич, Варна, Русе. Обсъждат се творчески инициативи с Представителството на СБХ – Сливен.