- | СБХ, Шипка 6
Галерия (3)

Живопис и инсталация

Настоящата изложба на Любен Стоев в галерията на СБХ, ет. 1 – бе наречена от своя автор „Отчет”. И тя действително отчита около 50 години художническа практика. Пътят на Любен Стоев е интересен и парадоксален, но не и противоречив. Завършил в Дрезден при Леа Грундиг, той и сега пази жива енергията на немския експресионизъм, което до голяма степен означава жива социална позиция. В тази изложба бяха показани ранни графики от 60–те години, редица графични реализации от 70, 80, 90-те години, както и инсталации, характерни за творчеството на художника от последното десетилетие. Присъстваха и живописни творби, които Любен Стоев нарича цветни графики.

Преминала с голям успех, изложбата „Отчет” засяга различни социопсихологични аспекти на националното с акцент върху характерни, актуални проблеми. Може да се каже, че тази изложба е ретроспекция, но най-вече тя е своеобразна панорама на това, което се случва у нас и което обикновено се завоалира в художествените решения. Напротив, Л. Стоев е директен, остър, безусловен и по този начин реабилитира често срещаната творческа индиферентност.

Изложбата „Отчет” отчита не само извървения индивидуален път, характерни тенденции в нашата графика, културни аналогии и стилови съпоставки, а и това, което наричаме действителност – понякога в най-болезнените й метаморфози. В това се състои и нейната красота.