Членове

Общият брой членовете в момента 32, от които 2 са под 35 годишна възраст.


Ръководство

Председател – Евгени Недев.
Членове на ръководството: Галя Христова, Мариана Манева, Николай Цветанов, Цветан Колев.


Представяне

Съюзът на българските художници е традиционна и утвърдена институция, която носи както класически измерения и тежест, съхраняващи типично българските ценности, така и съвременния експериментален дух на XXI век. Неговото представителство в Габрово е учредено през 1959 г. със събрание на художниците от окръг Габрово.

Представителството на СБХ Габрово се свързва с имената на Никола Николов, Митьо Солаков, Кънчо Цанев, Емил Попгенчев, Минчо Минчев, Йордан Лазаров, Цветен Колев, Иван Кънчев и други, като основни фактори за формирането и развитието на художествения живот и визуалната култура в Областта след средата на XX век.

През 1974 се открива художествения комплекс в града, с което се дава начало на множество инициативи.  Галерията официално отваря врати за откриването на първата „Обща художествена изложба на работническа тема“. На следващото издание мотото на изложбата е ОХИ „Човекът и труда“. Същата година започва провеждането на Международен пленер по живопис „Боженци“ и младежки пленер.

Художествена галерия „Христо Цокев” от основаването си до днес остава основен обединяващ център и седалище на Представителството на СБХ Габрово. Фигури като Никола Николов, Митьо Солаков, Кънчо Цанев, Георги Дойнов създават предпоставки за градежа на сцена, носеща характер и дух по време, през което свободния творчески акт притежава сериозни рамки. Не на последно място, развиващата се с бързи темпове икономика на Габрово, след средата на XX век, дава възможност за финансирането и реализацията на десетки монументални произведения, които променят облика на града. Съвременната визия на областния център се дължи до голяма степен на архитект Карл Кандулков. Тази вметка е неслучайна, тъй като средата, в която живеят габровските художници е наситена с множество културни наслагвания, носи заряд и самочувствие.

Във второто десетилетие на новия век впечатление прави завишеният интензитет на работа и обезпечаването на няколко по-мащабни форума през последното десетилетие. В партньорство с Община Габрово се гради непрекъснато обновяващ се културен календар. Събитията, които формират днешното лице на СБХ Габрово са Национално триенале по живопис „Мостове“, Национална изложба „Пролетен салон“ посветен на 8-ми март., Национално биенале „Временен баланс-непрестанни трусове“,  „Изложба на габровските художници, посветена на празника на Габрово“ и  „Годишна изложба“ на габровските художници.

В края на месец август и началото на септември се провежда Международен пленер по живопис „Боженци“, който е с половин вековна традиция и въпреки няколкото си прекъсвания продължава да се организира.

Представителството на СБХ Габрово е интелектуален кръг със съвременно и адекватно отношение към визуалните изкуства. То отговаря на предизвикателствата, които му предлага новото време, но и на тези, които го натоварват с отговорността да съхрани традициите на региона и страната.


Списък на членовете (2022)

Ардаш Тавукчиян, Божидар Ковачев, Божидар Мечев, Валентин Атанасов, Васко  Василев, Виолета Гатева, Галина Христова, Георги Каралиев, Дарин Божков – Уста Дарин, Димитър Георгиев (Шипката), Евгени Недев, Евгения Пенчева, Евдокия Балджиева, Елиза Ковачева-Цокова, Емил Гатев, Иван Христов (Грога), Иван Кънчев, Лора Димова, Маргарита Доровска, Мариана Манева, Милена Матева, Никола Русев, Николай Цветанов, Пейчо Тодоров, Пенчо Пенчев, Петко  Недялков, Петър Хаджиганев, Румяна Иванова, Светлин Стефанов, Станислав Иванов, Стефан Монев, Теодосий Балабанов, Тодор Чобанов, Цветан Колев