История

Групата на СБХ в Търговище е учредена на 20.ІІ.1974 г. в къщата-музей „Ст. Куцаров“. Сред основателите на групата са П. Гуджимисис, Цв. Цонев, А. Гаджев, П. Белева, Ил. Иванов, Г. Белев, Ев. Дюлгерова, И. Стоянова, Л. Георгиева, Д. Деливеров и други художници. 

Формирането на кръг от местни художници висшисти увеличава членовете до 46 през 1988 г. Те са привлечени от стимул за творческа реализация на националните изложби и пленери и добра материална база за творците. През 1979 са предоставени за ателиета възрожденски къщи в квартал „Вароша“ в Търговище.

Членове на групата са художници не само от гр. Търговище, но и от другите градове на областта - Попово (Б. Михайлов, Ив. Чолаков, Д. Йорданов, Д. Деливеров и др.) и Омуртаг (Дж. Рашидов, В. Райков, К. Енчев и други).


Изложби

Групата организира множество изложби, а членовете й се изявяват успешно и индивидуално в различните Общи художествени изложби в страната. Някои от тях излагат свои творби и в чужбина. В Търговище множество камерни изложби се провеждат в Клуба на дейците на културата - известен в града като култовата кръчма „Кършака“.

На 27.09.1996 година е създадено Дружеството на художниците – Търговище като сдружение на художници с идеална цел, регистрирано по Закона за лицата и семействата при Окръжен съд – Търговище. То обединява художници, живеещи и рисуващи в Общините Търговище, Попово и Омуртаг.

През годините Дружеството ежегодно организира изложба в залите на ХГ „Никола Маринов“ с преобладаващи акварелни творби. Организират се много самостоятелни и колективни изложби в и извън страната.

Членовете на Дружеството са носители на множество награди у нас и в чужбина.  


Ръководство

Председател на Представителството на СБХ в Търговище е Валентин Голешев


Членове

Към 2022 година Представителството на СБХ – Търговище включва следните членове: Ангел Гаджев, Валентин Голешев, Дашка Батембергска, Деян Йорданов, Димитър Чолаков, Ивелин Стоянов, Илия Иванов, Ирина Стоянова, Нели Димитрова, Павлина Белева, Румен Райнов и Цончо Денев.