Членове на представителството

  • Групата на Плевенските художници включва 78 души.
  • В момента членовете на Представителство на СБХ Плевен са 36.
  • Няма членове под 35 годишна възраст.

Настоящо ръководство

  • Валентин Асенов – Председател на Представителство на СБХ Плевен
  • Убавка Тончев – Член на Управителния съвет
  • Илиян Ангелов – Член на Управителния съвет

 

Контакт

http://www.art-pleven.com/home.htm
https://plevengallery.com/+++

История на представителството, знакови събития

През 1947 се сформира Колективът на художниците в Плевен със цел организиране на общи изложби, подпомагане работата на художниците и осигуряване на изложбени зали. Освен доказалите се автори, завършили художествена академия, активни учредители са художниците самодейци, живеещи в града. За секретар е избран Никола Златев.

Преди да се сформира Колективът на художниците, в Плевен творят академично школуваните художници Ангел Спасов, Христо Бояджиев, Никола Златев, Сидония Атанасова, Дило Дилов, Христо Кръстев.

През същата 1947 година се организира изложба, с отпечатан малък каталог, която слага  началото на ежегодните художествени изложби. За популяризирането на изложбата голяма роля изиграва секретарят Никола Златев. С тази своя първа изява Колективът на художниците се вписва в културния живот на Плевен.

С възобновяването на Съюза на българските художници през 1948 година, Колективът на плевенските художници става Плевенска група на художниците, като подразделение на СБХ, според новия му устав.

След Първата младежка изложба, проведена през 1961 година, на която младото поколение художници от цялата страна отбелязва огромен успех, към постиженията на плевенските художници се обръща голямо внимание. На тази изложба Светлин Русев е награден със златен медал. Окръжната изложба в Плевен укрепва тези постижения. Това дава силен импулс за развитие на изобразителното изкуство в града.

Художественият живот се канализира. Групата на плевенските художници заема категорично своите позиции с професионалните качества на творбите на членовете си. Увеличава се броят на младите автори. Осигуряват се ателиета. Плевенската група на художниците се налага като една от най-интересните в национален мащаб, обединявайки ярки и талантливи личности, сред които Светлин Русев, Илия Милков, Николай Дабов, Тома Трифоновски, Дило Дилов, Емил Георгиев. По-късно, в общите изложби участват Димитър Цонков, Илия Георгиев, Захари Гетов, Дионисий Дончев, Йордан Кацамунски, Георги Борисов, Валентин Колев, Иван Юрданов, Гено Генов, Спиро Спиров и др.

През 70-те години, в общите изложби на групата вземат участие Кънчо Кънчев, Петко Петков, Атанас Начев, Никола Николов, Росица Кадиева, Атанас Русанов, Дарина Пенкова.

През следващите години в града освен утвърдени автори, творят и художници от по-новото поколение. Сред тях са Кирил Мескин, Юрий Буков, Пламен Янкуловски, Иван Велчев, Хинко Хинков, Убавка Тончев, Константин Симеонов, Греди Асса, Долорес Дилова, Стилиян Атанасов, Любен Костов, Дианка Тодорова, Красимир Тодоров, Красимир Рангелов, Красимир Яков, Генчо Накев, Господин Цветков, Валентин Асенов, Сашо Камбуров, Невелина Янакиева, Иво Петров, Нина Петрова, Илиян Ангелов и др.


Секретари и председатели

През годините като секретари или председатели на Представителството на СБХ са работили Христо Бояджиев, Ангел Спасов, Дило Дилов, Николай Дабов, Пламен Янкуловски, Господин Пейчински, Иван Велчев, Сашо Камбуров, Валентин Асенов.

В началото на 70-те години, на групата на плевенските художници е предоставена и нова изложбена зала в Градската градина, която е използвана около две десетилетия, след което е дадена за други дейности на общински формации.

През 2012 година, след основен ремонт, Община Плевен отново предоставя залата за изложби – самостоятелни, групови, гостуващи, която вече се нарича „Арт център Плевен“. С идеята за увеличаване на изложбените площи, към Арт центъра е създадена и „Къща на художниците“. Това са бивши ателиета, които са преустроени в зали за камерни изложби.


Знакови събития за Представителство Плевен

След 1990 в живота и дейността на Представителството на СБХ в Плевен се организират различни прояви, посветени на годишнини, тематични изложби, индивидуални и групови акции, представящи съвременни и неконвенционални тенденции в пластичните изкуства.

Изложбите, посветени на годишнините от създаването на Плевенската група на художниците, се представят както в Плевен, така също и в София и в други градове на страната. През 2017 година беше чествана 70 годишнината от създаването на групата на плевенските художници. Представителната изложба беше подредена в ХГ „Илия Бешков“ Плевен, в Изложбените зали на СБХ на Шипка 6 в София и Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ Велико Търново. Издаде се представителен каталог.

Представителството работи активно и с Националния конкурс на Алианц България за живопис, графика и скулптура.


Периодични инициативи

  • Всяка година се провеждат Пролетен салон и Есенен салон на плевенските художници. От 2009 година в Есенния салон на плевенските художници се присъжда награда на името на Св. Пимен Зографски. В края на годината е традиция общата изложба, посветена на Коледните празници. Изложбите се провеждат в ХГ „Илия Бешков“ и в Арт център Плевен.
  • От 2002 година в Плевен се провежда Националната изложба БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ, като от 2016 година е с международно участие.


Пленери

1980 – 1997

Плевен е домакин на Международен пленер по живопис, в чиито 11 издания участват творци от България, Русия, Чехия, Унгария, Германия, САЩ, Гърция и др. След 2000 пленера се провежда инцидентно, като е възстановен отново през 2021 година.

Партньори, съмишленици и съвместни инициативи

Представителството на СБХ работи в тясно сътрудничество с Община Плевен, ХГ „Илия Бешков“, Арт център Плевен.