Ръководство и контакт

Секретар на представителството Маргарита Иванова
Членове на ръководството 


Членове

Членове на Представителството на СБХ Пазарджик: Александра Кисовска, Бранимир Манушев, Васил Петров, Георги Лазаров, Димитър Маламски, Добрин Гочев, Евгения Панчова, Елена Лютакова, Елеонора Хаджиниколова, Здравко Здравков, Иван Караджов, Иван Тодев, Илия Тончев, Константин Анастасов, Леон Бабачев, Манол Панчовски, Маргарита Иванова, Марин Маринов, Нейчо Дойчев, Петър Бажлеков, Симеон Спридонов, Спас Киричев, Стайо Гарноев, Стефан Лютаков, Стоимен Стоименов, Стоян ДимитровИстория

Представителството на СБХ / Пазарджик е продължител на Групата СБХ в град Пазарджик.

Членове на представителството / пленер в Долна баня, 2014

Учредяването на групата на художниците в града става на 21 януари 1956 на събрание в отдел „Просвета и култура“ на Градския народен съвет. На събранието присъстват представителите на Съюза на българските художници Веселин Стайков и Иван Гецов.

Първата окръжна изложба се открива през 1959, експонирана във Военния клуб в града. Правното узаконяване на учредената група на пазарджишките художници, която придобива статут на Група на СБХ,  става през 1961 година. Тогава състава на групата е 17 художника.

Откриване на изложба  / 2014

СБХ / Пазарджик организира и осъществява общи, групови и индивидуални изложби, които демонстрират собствен пластичен език и творческа индивидуалност на своите членове. Неделима част от живота на групата СБХ в града през тези години са кръвно свързаните с региона творци: Атанас Божков, Величко Минеков, Златка Дъбова, Мана Парпулова, Христо Нейков. Всички те не прекъсват своите контакти с град Пазарджик и оставят трайни следи в неговата културна история. Техни творби и до сега красят града, много културни и учебни заведения.

Изложба на представителството  / 2012

Групата на СБХ Пазарджик от 9 март 1989 година се преименува в СБХ, Дружество Пазарджик с председател Методий Пешунов. След VIII конгрес на СБХ, на 17 декември 1992 година се учредява Дружество на пазарджишките художници, сдружение със собствена регистрация и нов устав. През 1994 членовете на Съюза на българските художници се отделя от Дружеството на пазарджишките художници и съставят Представителство на СБХ – Пазарджик с председател Нейчо Дойчев.