Председател

Валентин Узунов         


Членове

Представителството на СБХ – Ловеч се състои от седем членове.


Събития

  • Един от членовете на дружеството организира всяка година пленер – Синята зона. Това издание събира художници в неравностойно положение в гр. Ловеч. Превърнало се е в традиция, като  ценителите на изобразителното изкуство с нетърпение очакват изложбата след пленера.
  • През месец ноември – декември 2021 е открит ежегодният „Есенен салон“ в залите на Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“. В него участват всички членове на представителството на СБХ в гр. Ловеч.


Участия

  • През месец август 2021 член на представителството – скулпторът Красимир Ангелов, участва в симпозиум в град Ерфурт (Германия) – побратимен град  на Ловеч, с художници от още 11 градове от Европа и Австралия. Неговата скулптура е високо оценена от международното жури. Председателят на дружеството – Валентин Узунов, бе на откриването на симпозиума.
  • Поради пандемичната обстановка в страна, някои от планираните събития през 2021 са отложени. Едно от тези събития е ежегодният пленер – Дувари, организиран от Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ съвместно с Община Ловеч, в който винаги участват членове на СБХ. През 2022 се планира юбилейното издание  – 10 години.
  • Като председател на представителството на СБХ за гр. Ловеч и директор на Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ – Валентин Узунов организира и често гостуващи изложби в залите на галерията на членове на СБХ.
  • В началото на 2022 година е предвидено общо събрание на членовете, в което да се обсъди културният календар на представителството на СБХ – гр. Ловеч. Заложени са както организацията на пленери, така и самостоятелни изложби на членовете и участия в други международни формати.