Членове на представителствотo 

Брой членове: 21, под 35 години: 0. Представителството е съставено от членове на СБХ.


Настоящо ръководство

Председател: Владимир Шунев, Зам.председател: Асен Евтимов


Периодични инициативи

Съвместно с ХГ „Владимир Димитров-Майстора” се провеждат

  • Обща изложба на Кюстендилските художници „Кюстендилска пролет”
  • Годишна изложба на Кюстендилските художници /Коледна/
  • Регионална изложба „Струма” на художниците от Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска области
  • Национална годишна награда за живопис на името на Майстора и отбелязване рождения ден на Майстора 


Перспективи за развитие

Представителството се стопява от година на година, предвид  високата възраст на членовете.


Проблеми

Основният проблем е разделението на художниците от Кюстендил и региона на две формации: Представителство и Дружество. Голямата мечта бе всички да бъдат обединени под шапката на Представителството, но това се оказа невъзможно,защото по Устава на СБХ членове на Представителството могат да бъдат само членове на СБХ. Тоест, нечленовете на СБХ, които преобладават, не могат да членуват в Представителството.

И така, художниците в Кюстендил остават разединени!