Ръководство и състав

Управителният съвет на Представителството на СБХ Ямбол се състои от председател и двама заместници, като техния мандат, статут и правилник са пряко свързани с тези на Съюза на българските художници.

Председател
Петър Тепсизов

Заместници
Диана Йорданова и Таня Косева

Състав
В момента художниците, членове на Представителството на СБХ – Ямбол, са 24

Представителството винаги се е стремяло да привлича за своите изложби в зависимост от тяхната творческата активност, образование и художествени качества и художници, които не са членове на СБХ, като ги поощрява и им съдейства за евентуално членство в съюза. 


История

Основатели на Дружеството на ямболските художници са: Митко Желев, Невена Трънкова, Павел Бакалов, Димитър Керанов, Георги Наков, Паруш Гогов, Стою Банов, Васил Габровец, Стефан Бъчваров, Димитър и Стоян Бойчеви, Иван Колев.

На 5 февруари 1961 се провежда първото годишно отчетно-изборно събрание на Групата на художниците от Ямболски окръг. Доклад изнася  първият председател  на  Дружеството на ямболските художници Георги Наков. Приема се изложбен план за 1961 година. Избира се ново ръководство в състав Стефан Бъчваров, Павел Бакалов и Стою Банов.

През годините председатели на Дружеството на ямболските художници са били: Ганчо Карабаджаков – Карабаджо (1989), Николай Димитров (1995), Георги Зайков – Зайо (1995 – 1997), Петко Йорданов (1997 – 1999), Дона Неделчева (2000 – 2004), Цветан Казанджиев (2004 – 2007), Минчо Огнянов (2007), Александрина Игнатова (2007 – 2011), Петър Тепсизов (2011).


Арт галерия „Кирил Кръстев“

На 18 май 1978 година, със заповед на Председателя на ИК на Окръжен Народен Съвет Атанас Стамболов, ОНС Ямбол предава на Окръжен съвет за Изкуство и Култура правото на оперативно управление, стопанисване и ползване на недвижим имот: магазин и галерия (със застроена площ от 231 кв. м., на стойност 36 110 лв.), намиращи се на ул. „Георги Димитров“ 34 (дн. ул. „Търговска“ 34), Ямбол.

През следващите годините този имот придобива популярност и обществена значимост като Арт галерия „Кирил Кръстев“. От тази дата в галерията са се осъществили стотици изложби, премиери на книги и други културни събития.

Към настоящия момент Арт галерия „Кирил Кръстев“ е собственост на Община Ямбол и е предоставена на Представителството на СБХ Ямбол за безвъзмездно ползване като експозиционното пространство съвместно с Областен Информационен център.  

През 90-те години на миналия век се случват драстични промени в страната, които водят до драматични промени в цялостната ценностната система  на българското общество. Вследствие на тях през 2007 година се прави опит имотът на СБХ, намиращ се  на ул. „Търговска“ 34, който до този момент се ползва от Дружеството на ямболските художници, да бъде присвоен от нелоялни колеги. След съдействие от страна на Съюза, множество съдебни дела и драматични събития Дружеството на ямболските художници е преструктурирано в Представителство на СБХ Ямбол, имотът на ул. „Търговска“ 34 остава собственост на СБХ, а пръв Председател на Представителството на СБХ Ямбол става  сценографката Александрина Игнатова.


Изложби

  • През  2008 година, в периода 6 – 25 март Представителството на СБХ Ямбол организира своя голяма представителна изложба в залите на „Шипка“ 6. Осъществяването на изложбата е със съдействие на Община Ямбол.
  • През 2011 година Представителството на СБХ – Ямбол чества 60 години от създаването на Групата на ямболските художници с голяма юбилейна изложба в залите на ХГ „Жорж Папазов“.
  • В Арт галерия „Кирил Кръстев“ годишно се организират средно около двадесет изложби след предварително изготвен изложбен план, който се свежда до знанието на Община Ямбол за да стане част от Културната програма на града. В галерията се организират и самостоятелни изложби, както на членове на Представителството, така и на гостуващи художници.
  • Гости в Пространството на Арт галерия „Кирил Кръстев“ са и други творчески групи. Представителството на Съюза на българските писатели в Ямбол организира премиери на книги. В Галерията гостуват  изложби на ямболски колекционери. Тази инициатива на Представителството е с цел да се поощри частното събирачество на изобразително изкуство. 

Пандемичната ситуация през последните години постави в нова  ситуация  българското общество. Ямболският художник по един или друг начин се опитва да се адаптира към нея. Такава форма на адаптация са виртуалните изложби, който Представителството реализира през 2020 и 2021 година. Тази модерна линия, в унисон със съвременните тенденции за представяне на художници, изложби и картини във виртуалното пространство напълно съвпада със политиката на СБХ и настоящото му ръководство.


Партньори и сътрудничества

  • Започват да се формират партньорски отношения с творчески групи от Сливен, Стара Загора, Бургас, Одрин.
  • УС на Представителството в Ямбол си е поставило за цел да продължи да подържа вече създадените творчески контакти със Сливен, Стара Загора, Бургас, както и с преподавателския екип на изящния факултет към Тракийския университет в Одрин, да съдейства за обогатяване на Културния календар на Ямбол и региона, да поддържа градивни  работни  взаимоотношения с Община Ямбол и други обществени и културни институции в града. Смятаме, че целите ни са реалистични и те ще допринесат за поддържане и обогатяване на културната традиция на Ямбол и региона.


Контакт

Петър Тепсизов
087 731 8261

Фейсбук група на представителство СБХ / Ямбол