Бюлетин типове
image

Късни находки от антропосцена

Пражкото квадринале за сценография, театрален дизайн и архитектура е най-големият и престижен форум в света, в който от самото му създаване през 1967 България участва без прекъсване. На всеки четири години градът се трансформира в огромна театрална сцена, която събира на едно място сценографи, дизайнери, режисьори, артисти и публика от целия свят, а експозициите са обединени под една обща тема...
image

Трявна 2023. Годишна изложба Дървопластика

„Метарезерви“ е кураторски проект на Атанас Тотляков с асистент куратор Нуркан Нуф. Представени са шест индивидуални артисти и групов проект „Интенция за антивещ“ с повече от двадесет участници. „Метарезерви“ се заявява с визионерски кураторски текст, синтезиращ многоплановостта на процесите...
image

Метарезерви

„Метарезерви“ е кураторски проект на Атанас Тотляков с асистент куратор Нуркан Нуф. Представени са шест индивидуални артисти и групов проект „Интенция за антивещ“ с повече от двадесет участници. „Метарезерви“ се заявява с визионерски кураторски текст, синтезиращ многоплановостта на процесите...
image

Ние сме Земята. Плакатна акция на Радослава Боор

Радослава Боор започва проекта „Ние сме Земята /We are Earth project“ през 2019 като спонтанна, лична творческа реакция срещу глобалните злини, които човекът нанася върху планетата. Авторката постига ефектен и въздействащ синтез между плакат, бодиарт и фотография, който намира проявления в нови и нови художествени решения и теми. ..
image

Пътен хербарий. Изложба на Ралица Игнатова

Ралица Игнатова е художник с доказана креативна идентичност, освободен от комерсиалните стереотипи. Тя създава живописни творби като предизвикателство към интелекта, с ирония и съмнение в локалната сцена; като алтернатива на кавалетната картина в едно разширено поле за интерпретация, с динамични практики и визуални предизвикателства...
image

Разминаване. Изложба на Любомир Савинов

За разлика от предишните си изложби Любомир Савинов представя една камерна експозиция с произведения от 60-те и 70-те години на ХХ век във всички живописни жанрове. Селекцията и подреждането ѝ са изцяло идея на автора. Редуват се малки и големи формати в последователност, с пространство и въздух, помагайки на зрителя лесно да ги възприеме.